Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Được đăng lên bởi lytutrong-dakha
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- - - - - ***- - - - -

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
Kính gửi : - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà.
- Ban giám hiệu Trường TH Lý Tự Trọng.
Tên tôi là:

Y Lên

Sinh ngày: 25/09/1985.

Nghề nghiệp : Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng.
Nơi công tác: Trường TH Lý Tự Trọng – Đăk Hà – Kon Tum.
Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé
theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng GD &
ĐT huyện Đăk Hà và Ban giám hiệu Trường TH Lý Tự Trọng cho tôi được nghỉ
hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 đến ngày 01 tháng 06 năm
2014.
Hết thời gian nghỉ thai sản,tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi
quy định của nghành, của nhà trường.
Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện huyện Đăk Hà và Ban
giám hiệu Trường TH Lý Tự Trọng xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đăk Hà, ngày
Ý kiến của hiệu trưởng

tháng

năm 2013

Người viết đơn

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- - - - - ***- - - - -
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
Kính gửi : - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà.
- Ban giám hiệu Trường TH Lý Tự Trọng.
Tên tôi là: Y Lên Sinh ngày: 25/09/1985.
Nghề nghiệp : Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng.
Nơi công tác: Trường TH Lý Tự Trọng – Đăk Hà – Kon Tum.
Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh sắp đến ngày sinh
theo dự kiến của bác sĩ. vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng GD &
ĐT huyện Đăk Ban giám hiệu Trường TH Tự Trọng cho tôi được nghỉ
hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày 01 tháng 12m 2013 đến ngày 01 tháng 06 năm
2014.
Hết thời gian nghỉ thai sản,tôi hứa sẽ trở li làm việc chấp hành đúng mọi
quy định của nghành, của nhà trường.
Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo huyện huyện Đăk Ban
giám hiệu Trường TH Lý Tự Trọng xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đăk Hà, ngày tháng năm 2013
Ý kiến của hiệu trưởng Người viết đơn
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN - Người đăng: lytutrong-dakha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN 9 10 467