Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN BẰNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Toan Giang Duc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN BẰNG MÁY TÍNH
Kính gửi: Phòng Giáo dục – Đào tạo Hưng Hà,
Ban Giám hiệu trường Tiểu học Duyên Hải.
Tôi tên là: NGUYỄN THỊ TUY

Sinh ngày: 19 – 10 - 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Duyên Hải.
Nhiệm vụ được giao trong năm học 2015 - 2016:
Giáo viên dạy Văn hóa
Năm học 2015 – 2016 đã bắt đầu. Tôi là một giáo viên giảng dạy ở bậc
tiểu học đã được nhiều năm (2003 năm). Hơn nữa, nhà tôi đã có máy tính,
bản thân tôi đã biết làm máy tính thành thạo. Tôi đã có chứng chỉ tin học loại
B Mặt khác, tôi cũng đã từng có 5 năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
cấp huyện.
Đối chiếu với những điều kiện về quy định soạn giáo án bằng máy tính
trong năm học 2015 – 2016 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Hưng Hà và
trường Tiểu học Duyên Hải, tôi xét thấy mình có đủ điều kiện để được soạn
giáo án bằng máy tính. Vì vậy tôi làm đơn này kính mong nhà trường xem
xét, tạo điều kiện để tôi được soạn giáo án bằng máy.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Duyên Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2015
Người làm đơn

Nguyễn Thị Tuy

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN BẰNG MÁY TÍNH
Kính gửi: Phòng Giáo dục – Đào tạo Hưng Hà,
Ban Giám hiệu trường Tiểu học Duyên Hải.
Tôi tên là: NGUYỄN THỊ TUY Sinh ngày: 19 – 10 - 1981
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Duyên Hải.
Nhiệm vụ được giao trong năm học 2015 - 2016:
Giáo viên dạy Văn hóa
Năm học 2015 2016 đã bắt đầu. i một giáo viên giảng dạy bậc
tiểu học đã được nhiều năm (2003 năm). Hơn nữa, nhà tôi đã máy nh,
bản thân tôi đã biết làm máy tính thành thạo. Tôi đã có chứng chỉ tin học loại
B Mặt khác, tôi cũng đã từng 5 năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
cấp huyện.
Đối chiếu với những điều kiện v quy định soạn giáo án bằng máy tính
trong năm học 2015 2016 của Phòng Giáo dục Đào tạo Hưng Hà
trường Tiểu học Duyên Hải, tôi xét thấy mình đủ điều kiện đđược soạn
giáo án bằng máy tính. vậy tôi làm đơn này kính mong nhà trường xem
xét, tạo điều kiện để tôi được soạn giáo án bằng máy.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Duyên Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2015
Người làm đơn
Nguyễn Thị Tuy
ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN BẰNG MÁY TÍNH - Trang 2
ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN BẰNG MÁY TÍNH - Người đăng: Toan Giang Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN BẰNG MÁY TÍNH 9 10 183