Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc

Được đăng lên bởi hoangminhquanmh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ LỊCH CÁ NHÂN
1. Lịch sử bản thân:
Họ và tên: Huỳnh Quyết Thắng
Giới tính:
Nam
Ngày sinh: 24 tháng 5 năm 1967
Nơi sinh:
Hà nội, Việt nam
Học hàm:
Phó giáo sư
Năm đạt học hàm: 2007
Trình độ văn hóa: Tiến sỹ, Chuyên ngành CNTT
Năm bảo vệ: 1995
Cơ quan công tác: Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường ĐH BKHN
Chức vụ:
Viện trưởng
Địa chỉ:
Viện CNTT&TT, Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng,
Hà nội, Nhà B1, Tầng 5, Phòng 503
Điện thoại:
84-4-38692463 (CQ)
84-4-35634868 (NR)
Di động: 0913536752
E-mail:
thanghq@soict.hust.edu.vn; thang.huynhquyet@hust.edu.vn
Website cá nhân:

2. Quá trình học tập
o 9/1985-5/1990: Học Đại học tại Khoa Điện tử và CNTT, Trường Tổng hợp kỹ thuật
Varna, Nước Cộng hòa Bulgaria. Tên luận văn bằng tiếng Anh: Building and
examining a software model of a class numerical computing machine
o 3/1991-12/1995: NCS tại Khoa Điện tử và CNTT, Trường Tổng hợp kỹ thuật
Varna, Nước Cộng hòa Bulgaria. Bảo vệ Luận văn Tiến sỹ tháng 12/2005. Tên luận
văn bằng tiếng Anh: Architectural model of a class numerical computing machine
and its application on generating smooth curves and surface
3. Quá trình công tác
o 3/1996-3/1997: Công tác tại công ty LG-SEL
o 4/1997 đến 3/2000: Cán bộ giảng dạy tại bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa CNTT
(nay là Viện CNTT&TT), Trường ĐHBK Hà nội
o 3/2000 đến nay: Cán bộ giảng dạy tại bộ môn Công nghệ phần mềm, Viện
CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà nội.
 Từ 3/2000 đến 12/2003 giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn
 Từ 12/2003 là Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm.
 Từ 1/2008 đến tháng 11/2008 là Phó chủ nhiệm Khoa CNTT.
 Từ tháng 11/2008 cho đến nay là Chủ nhiệm Khoa CNTT (nay là Viện
CNTT&TT).
4. Các khóa đào tạo chuyên môn
o Chứng chỉ khóa đào tạo CMM do Bộ Bưu chính viên thông cấp -2005
o Chứng chỉ khóa đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo CNTT&TT do JICA cấp
2007
o Chứng chỉ Khóa học đấu thầu do Bộ Kế hoạch đầu tư cấp -2006
o Chứng chỉ Khóa học Quản lí giáo dục do Học viện giáo dục cấp-2008
o Chứng chỉ Khóa học Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển các trường đại học
2007 (Khóa học do WB tài trợ)
5. Kinh nghiệm giảng dạy:
o 1993-1995: Trợ giảng môn học “Phân tích chương trình và giải thuật” tại Trường
Tổng hợp Kỹ thuật Varna, Bulgaria
o 1998-Đến nay: Giảng dạy các môn: Kỹ thuật lập trình, Kỹ thuật lập trình hướng đối
tượng, Thiết kế và xây dựng phần mềm (hệ đại học), Các mô hình và kỹ thuật lập
Lý lịch khoa học cá nhân - Huỳnh Quyết Thắng.

Trang: 1/7

trình tiên tiến, Quản trị dự án ...
lịch khoa học cá nhân - Huỳnh Quyết Thắng. Trang: 1/7
LÝ LỊCH CÁ NHÂN
1. Lịch sử bản thân:
Họ và tên: Huỳnh Quyết Thắng Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24 tháng 5 năm 1967
Nơi sinh: Hà nội, Việt nam
Học hàm: Phó giáo sư Năm đạt học hàm: 2007
Trình độ văn hóa: Tiến sỹ, Chuyên ngành CNTT Năm bảo vệ: 1995
Cơ quan công tác: Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường ĐH BKHN
Chức vụ: Viện trưởng
Địa chỉ: Viện CNTT&TT, Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng,
Hà nội, Nhà B1, Tầng 5, Phòng 503
Điện thoại: 84-4-38692463 (CQ) 84-4-35634868 (NR)
Di động: 0913536752
E-mail: thanghq@soict.hust.edu.vn; thang.huynhquyet@hust.edu.vn
Website cá nhân: http://www.soict.hust.edu.vn/~thanghq
2. Quá trình học tập
o 9/1985-5/1990: Học Đại học tại Khoa Điện tử và CNTT, Trường Tổng hợp kỹ thuật
Varna, Nước Cộng hòa Bulgaria. Tên luận văn bằng tiếng Anh: Building and
examining a software model of a class numerical computing machine
o 3/1991-12/1995: NCS tại Khoa Điện tử CNTT, Trường Tổng hợp kỹ thuật
Varna, Nước Cộng hòa Bulgaria. Bảo vệ Luận văn Tiến s tháng 12/2005. Tên luận
văn bằng tiếng Anh: Architectural model of a class numerical computing machine
and its application on generating smooth curves and surface
3. Quá trình công tác
o 3/1996-3/1997: Công tác tại công ty LG-SEL
o 4/1997 đến 3/2000: Cán bộ giảng dạy tại bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa CNTT
(nay là Viện CNTT&TT), Trường ĐHBK Hà nội
o 3/2000 đến nay: Cán bộ giảng dạy tại bộ môn Công nghệ phần mềm, Viện
CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà nội.
Từ 3/2000 đến 12/2003 giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Từ 12/2003 là Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm.
Từ 1/2008 đến tháng 11/2008 là Phó chủ nhiệm Khoa CNTT.
Từ tháng 11/2008 cho đến nay Chủ nhiệm Khoa CNTT (nay Viện
CNTT&TT).
4. Các khóa đào tạo chuyên môn
o Chứng chỉ khóa đào tạo CMM do Bộ Bưu chính viên thông cấp -2005
o Chứng chỉ khóa đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo CNTT&TT do JICA cấp
2007
o Chứng chỉ Khóa học đấu thầu do Bộ Kế hoạch đầu tư cấp -2006
o Chứng chỉ Khóa học Quản lí giáo dục do Học viện giáo dục cấp-2008
o Chứng chỉ Khóa học Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển các trường đại học
2007 (Khóa học do WB tài trợ)
5. Kinh nghiệm giảng dạy:
o 1993-1995: Trợ giảng môn học “Phân tích chương trình giải thuật” tại Trường
Tổng hợp K thuật Varna, Bulgaria
o 1998-Đến nay: Giảng dạy các môn: K thuật lập trình, K thuật lập trình hướng đối
tượng, Thiết kế y dựng phần mềm (hệ đại học), Các hình k thuật lập
Đơn xin việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đơn xin việc - Người đăng: hoangminhquanmh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đơn xin việc 9 10 520