Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin việc

Được đăng lên bởi thaonhut
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
...........................
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX
Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí thông phiên dịch
tiếng Nhật kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc qua quảng cáo trên báo ABC đăng ngày
xx/x/2006. Đây chính là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết
trong quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay của tôi.
Thông qua mẫu quảng cáo, tôi được biết vị trí quí công ty đang tuyển dụng đòi hỏi kĩ
năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật, tiếng Anh tốt, sử dụng vi tính văn phòng thành thạo,
cũng như khả năng tự tin trong giao tiếp. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học XX, khoa
tiếng Nhật, trong đó các môn tiếng Nhật, tiếng Anh và vi tính văn phòng đã được chú
trọng và đầu tư hàng đầu. Ngoài ra, về tiếng Nhật, tôi còn có điều kiện phát triển toàn
diện mọi kĩ năng trong thời gian du học ở trường Đại học XX, Nhật Bản, và trong thời
gian làm các công việc bán thời gian có sử dụng tiếng Nhật.
Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí quí công ty đang tuyển dụng còn đòi hỏi
người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, cũng như có khả năng làm việc trong
môi trường có áp lực cao. Đây chính là những kĩ năng mà tôi đúc kết được qua quá trình
học tập, làm việc từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản.
Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của
quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công
ty và hoàn thành tốt công việc được phân công.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc số
điện thoại 0988xxxxxx.
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006
Người làm đơn
(Kí tên)
VÕ NHƯ X
Nguồn: TimViecNhanh.Com

...
Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
...........................
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX
Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí thông phiên dịch
tiếng Nhật kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc qua quảng cáo trên báo ABC đăng ngày
xx/x/2006. Đây chính là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết
trong quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay của tôi.
Thông qua mẫu quảng cáo, tôi được biết vị trí quí công ty đang tuyển dụng đòi hỏi kĩ
năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật, tiếng Anh tốt, sử dụng vi tính văn phòng thành thạo,
cũng như khả năng tự tin trong giao tiếp. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học XX, khoa
tiếng Nhật, trong đó các môn tiếng Nhật, tiếng Anh và vi tính văn phòng đã được chú
trọng và đầu tư hàng đầu. Ngoài ra, về tiếng Nhật, tôi còn có điều kiện phát triển toàn
diện mọi kĩ năng trong thời gian du học ở trường Đại học XX, Nhật Bản, và trong thời
gian làm các công việc bán thời gian có sử dụng tiếng Nhật.
Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí quí công ty đang tuyển dụng còn đòi hỏi
người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, cũng như có khả năng làm việc trong
môi trường có áp lực cao. Đây chính là những kĩ năng mà tôi đúc kết được qua quá trình
học tập, làm việc từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản.
Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của
quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công
ty và hoàn thành tốt công việc được phân công.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc số
điện thoại 0988xxxxxx.
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006
Người làm đơn
(Kí tên)
VÕ NHƯ X
Nguồn: TimViecNhanh.Com
đơn xin việc - Người đăng: thaonhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn xin việc 9 10 472