Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN VIỆC

Được đăng lên bởi ozonemy-uv
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: …………………………
Tôi tên: .................................................................................................
Sinh ngày: ............................................................................................
Quê quán, Địa chỉ: ...............................................................................
Qua thông tin trên báo/website/... tôi được biết Quý Công ty đang có
nhu cầu tuyển dụng nhân viên với vị trí.......Tôi nhận thấy mình có đủ
năng lực, trình độ phù hợp với vị trí nhân viên....nên tôi viết đơn này xin
được gia nhập đội ngũ nhân viên nâng động, chuyên nghiệp của Quý
Cty.
Tôi xin tóm tắt về quá trình học tập và công tác của bản thân như sau
(từ khi học ĐH?CD?TC gì đó):
- Tháng/Năm..đến..: Học ngành gì?trường gì?thành tích gì nổi bật?
Ngoài ra tôi có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh
giao tiếp tốt..., làm việc trung thực, cẩn thận...
Hiện tại tôi đang làm vị trí gì?cụ thể công việc/vai trò gì?ở cơ quan nào?
Nếu được tuyển dụng vào đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp
của Quý Cty tôi xin hứa chấp hàng đày đủ nội quy, quy định của quy
Cty, cố gắng cao nhất để hoàn thành công việc được giao, không ngừng
học hỏi để phát triền kỹ năng làm việc.
Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật , nếu có sai tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công ty và
hoàn thành tốt công việc được phân công.
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.
…….., ngày … tháng … năm 2014
Người làm đơn

(Truy cập Tutimviec.com để có xem thêm nhiều mẫu don xin viec)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: …………………………
Tôi tên: .................................................................................................
Sinh ngày: ............................................................................................
Quê quán, Địa chỉ: ...............................................................................
Qua thông tin trên báo/website/... tôi được biết Quý Công ty đang
nhu cầu tuyển dụng nhân viên với vị trí.......Tôi nhận thấy mình có đ
năng lực, trình độ phù hợp với vị trí nhân viên....nên tôi viết đơn này xin
được gia nhập đội ngũ nhân viên nâng động, chuyên nghiệp của Q
Cty.
Tôi xin tóm tắt về q trình học tập và công tác của bản thân n sau
(từ khi học ĐH?CD?TC gì đó):
- Tháng/Năm..đến..: Học ngành gì?trường gì?thành tích gì nổi bật?
Ngoài ra tôi thể sử dụng thành thạo tin học n phòng, tiếng anh
giao tiếp tốt..., làm việc trung thực, cẩn thận...
Hiện tại tôi đang làm vị trí gì?cụ thể công việc/vai trò gì?ở cơ quan nào?
Nếu được tuyển dụng vào đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp
của Q Cty tôi xin hứa chấp hàng đày đ nội quy, quy định của quy
Cty, cố gắng cao nhất để hoàn thành công việc được giao, không ngừng
học hỏi để phát triền kỹ năng làm việc.
Tôi xin cam đoan những nêu trên là đúng sự thật , nếu sai tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công ty
hoàn thành tốt công việc được phân công.
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.
…….., ngày … tháng … năm 2014
Người làm đơn
ĐƠN XIN VIỆC - Trang 2
ĐƠN XIN VIỆC - Người đăng: ozonemy-uv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN VIỆC 9 10 51