Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc

Được đăng lên bởi Nguyễn Lan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Thị Lan
Nữ, 25 tuổi , độc thân
Di động : Địa chỉ : số 10 nghách 98/14, ngõ 110 Trần duy hưng
0903238824
Email: nguyenlan202@gmail.com
Khả năng:
Tốt nghiệp cao đẳng y bằng khá
Kinh nghiệm làm việc 2 năm ở các phòng khám lớn nhỏ
Khả năng giao tiếp tốt , nhiệt tình , có trách nhiệm với công việc
Năng động , trung thực
Sử dụng thành thạo word, excel
Tiếng anh có thể đọc hiểu
-

Đã từng làm việc tại các phòng khám đa khoa
Phòng khám quốc tế Việt Minh

Địa chỉ: 130 Nguyễn đức cảnh, hà nội
Phòng khám đa khoa Yesxanh
Địa chỉ : 221 phố vọng, hai bà trưng, hà nội
-

Quản lí shop mỹ phẩm :Hello girl Bán hàng trực tuyến
Có kinh nghiệm bán hàng online
Quản lý trang fanfage

...


 !"#$%&'()
!**""$
+,-.-/,-01,
234
561789:
25,-;,<54,= 6>: ,-?@
2341AB65CD& 5,<?E<5
4&F
GH(I;J1K1&(.L.-
BDMNM
O PQ-;,<5J 6>: ,:1
R>: ,SBT5U
*V3;
R>: ,:1W.L
6<N8;&);
O X3-Y16,Z6[,\.--1&-] ;&FB
^D:5,8 ;1-.
X3-_&``.
Đơn xin việc - Người đăng: Nguyễn Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin việc 9 10 479