Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin việc

Được đăng lên bởi Nguyễn Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: QÚY CÔNG TY
Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
Sinh ngày 14 tháng 02 năm 1985 tại Nam Định
Giấy chứng minh nhân dân số: 162703837
Cấp ngày 13 tháng 02 năm 2011 tại CA Nam Định
Hiện cư ngụ tại: 101 Đường Lộ Tẻ, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân
Điên thoại: 0973.947.974
Trình độ văn hóa: Đại học
Ngoại ngữ:
+ Anh: Ttrình độ A
Nghề nghiệp chuyên môn: Kế toán
Sức khỏe: Tốt
Hiện nay tôi đang tìm việc làm, tôi làm đơn này xin Quý Công ty tuyển dụng và bố trí công việc
làm.
Nếu được Quý Công ty nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện
các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của Quý Công ty.
Kính mong sự chấp thuận của Quý Công ty.
, ngày tháng năm
Kính đơn

Nguyễn Thị Thị
Thu Hường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
2. Giới tính: Nữ:
3. Ngày tháng năm sinh: 14/02/1985

Nơi sinh: Nam Định

4. Thường trú số nhà: Hải Đông – Hải Hậu – Nam Định
5. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

6. Trình độ văn hóa: Đai học
10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?)




12-15tuổi là học sinh trường trung học cơ sở Hải Đông
15-18 tuổi là học sinh PTTH Hải Hậu C- Nam Định
18 tuổi đến nay vửa học vừa làm tại TPHCM

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
11. Họ tên cha: Nguyễn Văn Hội....Sinh năm: …1953…..
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
 Trước 30/04/1975 là bộ đội nhập ngũ
 Sau 30/04/1975 là nông dân tại xã Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
Chỗ ở hiện nay: Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
12. Họ tên mẹ: …Trần Thị Thủy………Sinh năm:…1955…………..
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
 Trước 30/04/1975 là sinh viên, giáo viên
 Sau 30/04/1975 là giáo viên trường tiểu học xã Hải Đông
Chỗ ở hiện nay: Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định
15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu?

Nguyễn Văn Nguyên: 27 tuổi
Công việc: nhân viên xuất nhập khẩu tại công ty Pou yuen Việt Nam
Tạm trú: 101 Đường Lộ tẻ, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN
Từ năm tháng
đến năm tháng

Làm công tác gì

Ở đâu

Giữ chức vụ
gì

Từ 2003 - 2010

Nhân sự: chấm công, lưu giữ hồ sơ
công
nhân, chế độ BHXH, BHYT…

Công ty Pouyuen Việt Nam

Cán bộ

từ 2011-2014

Kế toán công nợ, bán hàng: Lưu giữ
hợp đồng , kiểm tra chứng từ, hóa đơn
của khách hàng, tình hình hàng hóa
xuất tồn kho các mặt hàng, kiểm tra đối
chiếu công nợ ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: QÚY CÔNG TY
Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
Sinh ngày 14 tháng 02 năm 1985 tại Nam Định
Giấy chứng minh nhân dân số: 162703837
Cấp ngày 13 tháng 02 năm 2011 tại CA Nam Định
Hiện cư ngụ tại: 101 Đường Lộ Tẻ, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân
Điên thoại: 0973.947.974
Trình độ văn hóa: Đại học
Ngoại ngữ:
+ Anh: Ttrình độ A
Nghề nghiệp chuyên môn: Kế toán
Sức khỏe: Tốt
Hiện nay tôi đang tìm việc làm, tôi làm đơn này xin Quý Công ty tuyển dụng và bố trí công việc
làm.
Nếu được Quý Công ty nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện
các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của Quý Công ty.
Kính mong sự chấp thuận của Quý Công ty.
, ngày tháng năm
Kính đơn
Nguyễn Thị Thị
Thu Hường
đơn xin việc - Trang 2
đơn xin việc - Người đăng: Nguyễn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đơn xin việc 9 10 459