Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN VIỆC

Được đăng lên bởi Robinsonxb Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi : - GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ GIA THỊNH
- PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY

Tôi tên là
: LÊ TIẾN HIỀN
Sinh ngày
: 26 - 10 - 1989
Dân tộc : Kinh
Quê quán
: Hòa Tiến - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Trình độ : Đại học
Chuyên nghành : Quản trị kinh doanh
Qua thông tin tuyển dụng tôi được biết hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng
nhân sự ở các vị trí cần thiết để chuẩn bị cho bước phát triển sắp tới. Với mong muốn
được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại và ổn định có cơ hội
phát huy năng lực vốn có của bản thân. Tôi rất vui khi được tham gia dự tuyển và mong
muốn được trở thành một thành viên của công ty để góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát
triển của công ty .
Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công
ty như Philip Morric ở vị trí nhân viên kinh doanh, công ty TCL ở vị trí đôi trưởng đội
PG…, ngoài ra tôi còn có kinh nghiệm làm việc ở một số lĩnh vực như: cho thuê mặt
bằng, xây dựng…
Xét thấy khả năng cùng với kinh nghiệm của bản thân có thể đáp ứng được nhu cầu
tuyển dụng ở các vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản.
Nên tôi làm đơn này mong được tuyển dụng và làm việc tại công ty.
Vì vậy rất mong sự xem xét của ban giám đốc và phòng nhân sự tạo điều kiện thuận
lợi cho tôi được trở thành nhân viên của công ty.
Tôi xin chân thành cảm ơn phòng nhân sự của công ty đã dành thời gian xem xét hồ
sơ của cá nhân tôi và tôi mong muốn có cơ hội được làm việc tại công ty trong thời gian
gần nhất.Tôi xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày 0 2 tháng 06 năm 2015
Người xin việc

LÊ TIẾN HIỀN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gi : - GIÁM ĐC CÔNG TY BT ĐNG SN P GIA THNH
- PHÒNG NHÂN S CÔNG TY
Tôi tên là : LÊ TIẾN HIỀN
Sinh ngày : 26 - 10 - 1989 Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hòa Tiến - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Trình độ : Đại học
Chuyên nghành : Quản trị kinh doanh
Qua thông tin tuyển dụng tôi được biết hiện nay công ty đang nhu cầu tuyển dụng
nhân sự c vị trí cần thiết để chuẩn bị cho bước phát triển sắp tới. Với mong muốn
được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại và ổn định có cơ hội
phát huy năng lực vốn của bản thân. Tôi rất vui khi được tham gia dự tuyển mong
muốn được trở thành một thành viên của công ty để góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát
triển của công ty .
Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi nhiều kinh nghiệm làm việc với các công
ty như Philip Morric vị trí nhân viên kinh doanh, công ty TCL vị trí đôi trưởng đội
PG…, ngoài ra tôi còn kinh nghiệm làm việc một số lĩnh vực như: cho thuê mặt
bằng, xây dựng…
Xét thấy khả năng cùng với kinh nghiệm của bản thân thể đáp ứng được nhu cầu
tuyển dụng ở các vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản.
Nên tôi làm đơn này mong được tuyển dụng và làm việc tại công ty.
vậy rất mong sự xem t của ban giám đốc phòng nhân s tạo điều kiện thuận
lợi cho tôi được trở thành nhân viên của công ty.
Tôi xin chân thành cảm ơn phòng nhân sự của công ty đã dành thời gian xem xét hồ
của nhân tôi tôi mong muốn hội được làm việc tại công ty trong thời gian
gần nhất.Tôi xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày 0 2 tháng 06 năm 2015
Người xin việc
LÊ TIẾN HIỀN
ĐƠN XIN VIỆC - Trang 2
ĐƠN XIN VIỆC - Người đăng: Robinsonxb Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐƠN XIN VIỆC 9 10 415