Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi :
- Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My;
- Phòng nội vụ huyện.
Tôi tên là: Nguyễn Thị Cương
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1990
Nơi sinh : Tam Kỳ, Quảng Nam
Hộ khẩu thường trú: Tổ Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng văn thư lưu trữ - Ngành Quản trị văn phòng
Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp lãnh đạo một việc như sau:
Bản thân đã tốt nghiệp cao đẳng văn thư lưu trữ năm 2012 đến nay nhưng
chưa có việc làm . Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp lãnh đạo quan tâm
tạo điều kiện cho tôi được hợp đồng làm việc tại một cơ quan nào đó tại huyện.
Nếu được thâu nhận vào làm việc tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt công việc
của quý cấp lãnh đạo phân công.
Trong khi chờ đợi sự xem xét của quý cấp lãnh đạo. Tôi xin chân thành cảm
ơn !
Bắc Trà My, Ngày tháng
Người làm đơn

năm 2013

Nguyễn Thị Cương

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi :
- Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My;
- Phòng nội vụ huyện.
Tôi tên là: Nguyễn Thị Cương
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1990
Nơi sinh : Tam Kỳ, Quảng Nam
Hộ khẩu thường trú: Tổ Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng văn thư lưu trữ - Ngành Quản trị văn phòng
Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp lãnh đạo một việc như sau:
Bản thân đã tốt nghiệp cao đẳng văn thư lưu trữ năm 2012 đến nay nhưng
chưa việc làm . Nay tôi làm đơn này nh trình n quý cấp lãnh đạo quan tâm
tạo điều kiện cho tôi được hợp đồng làm việc tại một cơ quan nào đó tại huyện.
Nếu được thâu nhận vào làm việc tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt công việc
của quý cấp lãnh đạo phân công.
Trong khi chờ đợi sự xem xét của quý cấp lãnh đạo. Tôi xin chân thành cảm
ơn !
Bắc Trà My, Ngày tháng năm 2013
Người làm đơn
Nguyễn Thị Cương
Đơn xin việc - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin việc 9 10 165