Ktl-icon-tai-lieu

Đơn Xin Việc

Được đăng lên bởi Bui Phuong Thao
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Tên tôi là Nguyễn Đình Nam
Năm nay tôi 23 tuổi. Hiện nay tôi đang sống tại xã Kính Nỗ-Uy Nỗ-Đông Anh-Hà Nội
Qua tìm hiểu,Tôi được biết Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự
Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, khoa Cơ khí Trường Đại Học
Công Nghiệp Hà Nội năm 2014. Tôi có thể sử dụng phần mềm thiết kế Autocad,
Inventor, Solidwork.Biết sử dụng các máy cắt gọt kim loại bằng máy tiện, máy phay,
CNC,… Phần mềm Word, Exel. Bản thân tôi là người yêu nghề có khả năng sắp xếp thời
gian và có óc tổ chức công việc hợp lý, hòa đồng và có khả năng làm việc nhóm, làm
việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Bên cạnh đó, Qua tìm hiểu Tôi được biết công ty có môi trường làm việc hiện đại với các
chế độ lương, phúc lợi, cơ hội thăng tiến. Là một người có lòng đam mê nghiên cứu tìm
tòi và sáng tạo nên tôi muốn phát triển bản thân mình, tôi muốn tìm một môi trường tốt
để tôi có thể phát huy hết tất cả những khả năng của tôi. Cho nên tôi nhận thấy rằng Công
ty là công ty mà kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của tôi có thể được sử dụng một cách
toàn diện., giúp tôi thực hiện ước mơ hòa bão là một kỹ sư giỏi trong tương lại .
Vì vậy, tôi làm đơn này xin được trở thành ứng viên của công
Nếu trở thành nhân viên của công ty tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển của công ty.
Đồng thời, thực hiện những nội quy và quy định do công ty đề ra một cách nghiêm túc.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!.
Mong được phúc đáp sớm từ Công Ty

Hà Nội, Ngày 11 tháng 06 năm 2014
Nguyễn Đình Nam

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Tên tôi là Nguy*n Đ+nh Nam
Năm nay tôi 23 tuổi. Hiện nay tôi đang sống tại xã K:nh N;-Uy N;-Đông Anh-Hà Nội
Qua t+m hi?u,Tôi được biết Quý công ty đang có nhu cầu tuy?n dụng nhân sự
Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ kh:, khoa Cơ kh: Trường Đại Học
Công Nghiệp Hà Nội năm 2014. Tôi có th? sử dụng phần mềm thiết kế Autocad,
Inventor, Solidwork.Biết sử dụng các máy cắt gọt kim loại bằng máy tiện, máy phay,
CNC,… Phần mềm Word, Exel. Bản thân tôi là người yêu nghề có khả năng sắp xếp thời
gian và có óc tổ chức công việc hợp lý, hòa đồng và có khả năng làm việc nhóm, làm
việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Bên cạnh đó, Qua t+m hi?u Tôi được biết công ty có môi trường làm việc hiện đại với các
chế độ lương, phúc lợi, cơ hội thăng tiến. Là một người có lòng đam mê nghiên cứu t+m
tòi và sáng tạo nên tôi muốn phát tri?n bản thân m+nh, tôi muốn t+m một môi trường tốt
đ? tôi có th? phát huy hết tất cả những khả năng của tôi. Cho nên tôi nhận thấy rằng Công
ty là công ty mà kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của tôi có th? được sử dụng một cách
toàn diện., giúp tôi thực hiện ước mơ hòa bão là một kỹ sư giỏi trong tương lại .
V+ vậy, tôi làm đơn này xin được trở thành ứng viên của công
Nếu trở thành nhân viên của công ty tôi sẽ n; lực hết m+nh v+ sự phát tri?n của công ty.
Đồng thời, thực hiện những nội quy và quy định do công ty đề ra một cách nghiêm túc.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!.
Mong được phúc đáp sớm từ Công Ty
Hà Nội, Ngày 11 tháng 06 năm 2014
Nguy*n Đ+nh Nam
Đơn Xin Việc - Người đăng: Bui Phuong Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn Xin Việc 9 10 316