Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc mẫu

Được đăng lên bởi long-nguyen-van1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Họ và tên]
[Địa chỉ]
[Tên tỉnh thành]

Ngày … tháng …. năm …..

Kính gửi: Ông/Bà [Tên người nhận]
[Vị trí công việc của người nhận]
Công ty [Tên công ty]

Thưa ông/bà [Tên],
Thông qua …, tôi được biết Quý Công ty đang cần tuyển vị trí [Tên vị trí công việc] Tôi mong
muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc hết sức năng động của Quý Công ty. Với
trình độ và kinh nghiệm hiện có, tôi tự tin có thể đảm nhiệm tốt vai trò này tại công ty [Tên công
ty].
Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty ... ở vị
trí …. Ngoài ra, tôi còn có kinh nghiệm về … trong suốt thời gian làm việc với công ty …. –
chuyên kinh doanh các mặt hàng … Là một trong nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường
Đại Học …, tôi hoàn toàn tự tin với vốn kiến thức về lĩnh vực … của mình.
Thêm vào đó, tôi có một năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty kinh doanh … ở vị trí …
sau khi tốt nghiệp. Tôi tin rằng đó là những nền tảng quý báu có thể giúp tôi hiểu rõ và đáp ứng
tốt nhu cầu khách hàng của Quý Công ty.
Cám ơn ông/bà đã dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc này. Tôi rất mong ông/bà có
thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có thể trình bày rõ hơn về bản thân
cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí [Tên vị trí công việc] của [Tên công ty].
Xin cám ơn!

Trân trọng
[Họ và tên]
(Xin vui lòng tham khảo hồ sơ xin việc đính kèm)

...
[Họ và tên]
[Địa chỉ]
[Tên tỉnh thành]
Ngày … tháng …. năm …..
Kính gửi: Ông/Bà [Tên người nhận]
[Vị trí công việc của người nhận]
Công ty [Tên công ty]
Thưa ông/bà [Tên],
Thông qua …, tôi được biết Quý Công ty đang cần tuyển vị trí [Tên vị trí công việc] Tôi mong
muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc hết sức năng động của Quý Công ty. Với
trình độ và kinh nghiệm hiện có, tôi tự tin có thể đảm nhiệm tốt vai trò này tại công ty [Tên công
ty].
Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty ... ở vị
trí …. Ngoài ra, tôi còn có kinh nghiệm về … trong suốt thời gian làm việc với công ty …. –
chuyên kinh doanh các mặt hàng … Là một trong nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường
Đại Học …, tôi hoàn toàn tự tin với vốn kiến thức về lĩnh vực … của mình.
Thêm vào đó, tôi có một năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty kinh doanh … ở vị trí …
sau khi tốt nghiệp. Tôi tin rằng đó là những nền tảng quý báu có thể giúp tôi hiểu rõ và đáp ứng
tốt nhu cầu khách hàng của Quý Công ty.
Cám ơn ông/bà đã dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc này. Tôi rất mong ông/bà có
thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có thể trình bày rõ hơn về bản thân
cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí [Tên vị trí công việc] của [Tên công ty].
Xin cám ơn!
Trân trọng
[Họ và tên]
(Xin vui lòng tham khảo hồ sơ xin việc đính kèm)
Đơn xin việc mẫu - Người đăng: long-nguyen-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin việc mẫu 9 10 471