Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc

Được đăng lên bởi Uyên Hồ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi : CÔNG TY CP TÂY BẮC
Tôi tên là : HỒ THỊ HOA
Sinh năm : 25/02/1982
Điện thoại : 0919.36.48.79
Qua thông tin trên Internet Tôi được biết quý Công ty đang có nhu
cầu tuyện dụng nhân viên . Tôi viết đơn này kính gửi đến quý Công ty rất
mong được quý công ty thâu nhận.
Để rõ hơn về bản thân tôi xin được tóm tắc quá trình làm việc của bản
thân.
Năm 2010 tôi đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp thông tin
của trường Đại Học Đà Nẵng. Từ năm 2010 đến nay tôi làm Kế toán tổng
hợp Tại công ty TNHH TM và DV Cảnh Nguyên tại 57 Võ Thị sáu – TP
BMT. Hiện tại công việc tôi không được như ý muốn và không phát huy
được năng lực của mình vì vậy tôi rất mong được tìm được tìm việc tại quý
Công ty.
Rất mong nhận được hồi âm của quý Công ty.
Trân trọng kính chào và chúc sức khoẻ đến quý Công ty.
ĐăkLăk, ngày 29 tháng 05 năm 2012

HỒ THỊ HOA

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi : CÔNG TY CP TÂY BẮC
Tôi tên là : HỒ THỊ HOA
Sinh năm : 25/02/1982
Điện thoại : 0919.36.48.79
Qua thông tin trên Internet Tôi được biết quý Công ty đang nhu
cầu tuyện dụng nhân viên . Tôi viết đơn này nh gửi đến quý ng ty rất
mong được quý công ty thâu nhận.
Để rõ hơn về bản thân tôi xin được tóm tắc quá trình làm việc của bản
thân.
Năm 2010 tôi đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp thông tin
của trường Đại Học Đà Nẵng. Từ năm 2010 đến nay tôi làm Kế toán tổng
hợp Tại công ty TNHH TM DV Cảnh Nguyên tại 57 Thị sáu TP
BMT. Hiện tại công việc i không được như ý muốn không phát huy
được năng lực của mình vậy tôi rất mong được tìm được tìm việc tại quý
Công ty.
Rất mong nhận được hồi âm của quý Công ty.
Trân trọng kính chào và chúc sức khoẻ đến quý Công ty.
ĐăkLăk, ngày 29 tháng 05 năm 2012
Đơn xin việc - Trang 2
Đơn xin việc - Người đăng: Uyên Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin việc 9 10 539