Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận

Được đăng lên bởi binhha01649340069
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: Công an xã Đức Hiệp
Tôi tên là: Đỗ Thị Giang
Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1979
Quê quán: Thôn Chú Tượng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Số CMND: 212039032, cấp ngày 14/03/1995 tại Công an Quảng Ngãi.
Từ năm 2000 Tôi có chồng và theo chồng vào làm ăn ở Ấp Bình Hòa, xã An
Bình, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương.
Mãi cho đến nay tôi chưa cắt khẩu vào nơi ở mới. Năm 2014 đổi sổ hộ khẩu
mới, Cha tôi đã gạt bỏ tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình. Hôm nay tôi viết đơn
này nhờ ông Công an chứng cho tôi và tạo điều kiện cho tôi được nhập khẩu vào
chổ mới.
Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương. Tôi xin chân
thành cảm ơn.
Chú Tượng, ngày 09 tháng 4 năm 2015
Người làm đơn

Đỗ Thị Giang

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: Công an xã Đức Hiệp
Tôi tên là: Đỗ Thị Giang
Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1979
Quê quán: Thôn Chú Tượng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Số CMND: 212039032, cấp ngày 14/03/1995 tại Công an Quảng Ngãi.
Từ năm 2000 Tôi có chồng và theo chồng vào làm ăn ở Ấp Bình Hòa, xã An
Bình, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương.
Mãi cho đến nay tôi chưa cắt khẩu vào nơi mới. Năm 2014 đổi sổ hộ khẩu
mới, Cha tôi đã gạt bỏ tên i ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình. Hôm nay tôi viết đơn
này nhờ ông Công an chứng cho tôi tạo điều kiện cho tôi được nhập khẩu vào
chổ mới.
Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương. Tôi xin chân
thành cảm ơn.
Chú Tượng, ngày 09 tháng 4 năm 2015
Người làm đơn
Đỗ Thị Giang
Đơn xin xác nhận - Người đăng: binhha01649340069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận 9 10 862