Ktl-icon-tai-lieu

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP HÀ NỘI.
Họ và tên chồng:................................................................ Sinh ngày: .................................
CMND số:................................. do công an ....................... cấp ngày:..................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................
Họ và tên vợ:...................................................................... Sinh ngày: .................................
CMND số: ................................ do công an........................ cấp ngày:...................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................
Xin trình bày với quý toà một việc như sau:
Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm...............có đăng ký kết hôn tại UBND phường.................
................................................................................................................................................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ...........................................công nhận
thuận tình ly hôn, lý do:
................................................................................................................................................
Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi
được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):..............................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP NỘI.
Họ tên chồng:................................................................ Sinh ngày: .................................
CMND số:................................. do công an ....................... cấp ngày:..................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................
Chỗ hiện tại: .......................................................................................................................
Họ tên vợ:...................................................................... Sinh ngày: .................................
CMND số: ................................ do công an........................cấp ngày:...................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................
Chỗ hiện tại:........................................................................................................................
Xin trình bày với quý toà một việc như sau:
Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm...............có đăng kết hôn tại UBND phường.................
................................................................................................................................................
Chúng tôi làm đơn này u cầu Toà án nhân dân ...........................................công nhận
thuận tình ly hôn, do:
................................................................................................................................................
vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi
được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:
Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản - Trang 2
Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản 9 10 368