Ktl-icon-tai-lieu

Dự kiến vật tư và lịch cấp

Được đăng lên bởi Hiền Võ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ KIẾN VẬT TƯ VÀ LỊCH CẤP

Loại thép
F16
F14
F8
Bê tông
F6
Kẽm

Dự toán
510
49
1850
187

Đơn vị
cây
cây
kg
m3

50

kg

Cọc tải D600
Cấp lần I
Cấp lần II
Cấp lần III
150
150
210
49
600
600
650
Cấp theo từng cọc
20

20

10

Dự toán

Cọc vây D300
Đơn vị
Cấp lần I

Cấp lần II

307

cây

141

166

70
647
20

m3
kg
kg

Cấp theo từng cọc
350
297
20

...
DỰ KIẾN VẬT TƯ VÀ LỊCH CẤP
Loại thép
Cọc tải D600 Cọc vây D300
Dự toán Đơn vị Cấp lần I Cấp lần II Cấp lần III Dự toán Đơn vị Cấp lần I Cấp lần II
F16 510 cây 150 150 210
F14 49 cây 49 307 cây 141 166
F8 1850 kg 600 600 650
Bê tông 187 m3 Cấp theo từng cọc 70 m3 Cấp theo từng cọc
F6 647 kg 350 297
Kẽm 50 kg 20 20 10 20 kg 20
Dự kiến vật tư và lịch cấp - Người đăng: Hiền Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Dự kiến vật tư và lịch cấp 9 10 597