Ktl-icon-tai-lieu

dự trù

Được đăng lên bởi hoangkhangthien1905
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CPTB VTYT THANH HÓA
PHÒNG PT&QL ĐẦU TƯ
LD ĐIỀU TRỊ HIFU
---

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU DỰ TRÙ VẬT TƯ - VĂN PHÒNG PHẨM
( Tháng 8 năm 2014)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GIÁM ĐỐC

Tên loại
Khăn lau
Bút chì kim
Bút xóa
Nước lau sàn
Túi đen đựng rác
Giấy nhớ
Bút chữ A
Giấy A4
Hộp đựng thuốc cấp cứu
Hộp đựng bông gòn
Kéo cắt băng bệnh nhân
Kéo kẹp bông
Máy tính cá nhân
Nước rửa chén
Trưởng P. QT&QLNS

Đơn vị
Cái
Cái
Cái
Chai
Kg
Tệp
Cái
Gam
Hộp
Hộp
Cái
Cái
Cái
Chai

Số lượng
10
2
1
1
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1

Ngày 31 tháng 07 năm 2014
TP. PT&QLĐT
Người dự trù

Đặng Thị Thu Hòa

...
CÔNG TY CPTB VTYT THANH HÓA
PHÒNG PT&QL ĐẦU
LD ĐIỀU TRỊ HIFU
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---
PHIẾU DỰ TRÙ VẬT TƯ - VĂN PHÒNG PHẨM
( Tháng 8 năm 2014)
STT Tên loại Đơn vị Số lượng
1 Khăn lau Cái 10
2 Bút chì kim Cái 2
3 Bút xóa Cái 1
4 Nước lau sàn Chai 1
5 Túi đen đựng rác Kg 1
6 Giấy nhớ Tệp 2
7 Bút chữ A Cái 10
8 Giấy A4 Gam 1
9 Hộp đựng thuốc cấp cứu Hộp 1
10 Hộp đựng bông gòn Hộp 1
11 Kéo cắt băng bệnh nhân Cái 1
12 Kéo kẹp bông Cái 1
13 Máy tính cá nhân Cái 1
14 Nước rửa chén Chai 1
Ngày 31 tháng 07 năm 2014
GIÁM ĐỐC Trưởng P. QT&QLNS TP. PT&QLĐT
Người dự trù
Đặng Thị Thu Hòa
dự trù - Người đăng: hoangkhangthien1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
dự trù 9 10 223