Ktl-icon-tai-lieu

Excel chấm công

Được đăng lên bởi hoangnam287
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Họ tên

1
T7

2
CN

3
T2

4
T3

5
T4

6
T5

7
T6

8
T7

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 08/2015
9
CN

10
T2

11
T3

12
T4

13
T5

14
T6

15
T7

16
CN

17
T2

18
T3

19
T4

20
T5

21
T6

22
T7

23
CN

24
T2

25
T3

26
T4

27
T5

28
T6

29
T7

30
CN

31
T2

Tổng
cộng
ngày
công
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM TH
TT

Họ tên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

Ngày thứ
bảy,
chủ nhật

Ngày lễ,
tết

...
TT Họ tên
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 08/2015
1 2 3 4 5 6 7 8
T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Excel chấm công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel chấm công - Người đăng: hoangnam287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Excel chấm công 9 10 831