Ktl-icon-tai-lieu

Form đăng ký

Được đăng lên bởi lê văn huy phát
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM
Trung tâm Đào tạo Quốc tế

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT
406928 - Needs Analysis, Acquisition & Trainning VỚI Cycle 6
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG
MSSV

Họ và tên

Học phần đăng ký
Ghi chú biên lai đóng tiền
406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Chưa đóng học phí
Trainning - Cycle 6

0859013

Phan Trung Tín

1059226

Lê Phúc Khánh

406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Chưa đóng học phí
Trainning - Cycle 6

1159003

Nguyễn Lương Bảo

406928 - Needs Analysis, Acquisition &
PT1501167 ngày 30/01/2015
Trainning - Cycle 6

1159021

Nguyễn Bá Khang

AUT 406928 - Needs Analysis,
Acquisition & Trainning-Cycle 6 - 12Bit

1159028

Nghiêm Trí Luân

406928 - Needs Analysis, Acquisition &
PT1503001 ngày 06/03/2015
Trainning - Cycle 6

1159046

Nguyễn Hiếu Thuận

406928 - Needs Analysis, Acquisition
and training

1259213

Trương Anh Kiệt

406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Thuộc học phí AUT năm 1 đã bảo lưu
Trainning - Cycle 6

PT1503006 ngày 06/03/2015

PT1503005 ngày 06/03/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG THÀNH CÔNG
MSSV
0959033

Họ và tên
Phan Hồng Phát

Học phần đăng ký
Need Analysis,Acquistion and Training

Lý do
AUT yêu cầu bổ sung chứng chỉ Anh ngữ theo qui định đối với các
sinh viên học lại nhiều lần cùng 1 học phần.
Ghi chú: PT1503001 ngày 03/03/2015

...
MSSV Họ và tên Học phần đăng ký Ghi chú biên lai đóng tiền
0859013 Phan Trung Tín
406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Trainning - Cycle 6
Chưa đóng học phí
1059226 Lê Phúc Khánh
406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Trainning - Cycle 6
Chưa đóng học phí
1159003 Nguyễn Lương Bảo
406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Trainning - Cycle 6
PT1501167 ngày 30/01/2015
1159021 Nguyễn Bá Khang
AUT 406928 - Needs Analysis,
Acquisition & Trainning-Cycle 6 - 12Bit
PT1503006 ngày 06/03/2015
1159028 Nghiêm Trí Luân
406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Trainning - Cycle 6
PT1503001 ngày 06/03/2015
1159046 Nguyễn Hiếu Thuận
406928 - Needs Analysis, Acquisition
and training
PT1503005 ngày 06/03/2015
1259213 Trương Anh Kiệt
406928 - Needs Analysis, Acquisition &
Trainning - Cycle 6
Thuộc học phí AUT năm 1 đã bảo lưu
MSSV Họ và tên Học phần đăng ký Lý do
0959033 Phan Hồng Phát Need Analysis,Acquistion and Training
AUT yêu cầu bổ sung chứng chỉ Anh ngữ theo qui định đối với các
sinh viên học lại nhiều lần cùng 1 học phần.
Ghi chú: PT1503001 ngày 03/03/2015
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT
406928 - Needs Analysis, Acquisition & Trainning VỚI Cycle 6
DANHCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TNH CÔNG
DANHCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG THÀNH CÔNG
Form đăng ký - Người đăng: lê văn huy phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Form đăng ký 9 10 897