Ktl-icon-tai-lieu

Form Từ chối tuyển dụng

Được đăng lên bởi minhnguyen111
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ chối ứng viên

[Tên Công ty của bạn]
[Địa chỉ]
[Thành phố, và mã số bưu điện ]
[Ngày tháng]
[Tên ứng viên]
[Địa chỉ]
[Thành phố, và mã số bưu điện]
Kính gửi [Tên ứng viên]:
Cảm ơn anh/chị đã tham dự cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên vào làm việc tại [tên Công ty].
Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh/chị đối với công việc của Công ty chúng tôi.
Sau khi đã xem xét hồ sơ của anh/chị, chúng tôi thấy rằng khả năng của anh/chị chưa phù hợp
với nhu cầu của chúng tôi lúc này.
[Ghi điều này chỉ khi bạn có ý định thực hiện]
Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ của anh/chị để tham khảo sau này.
Một lần nữa, cám ơn sự quan tâm của anh/chị đến [tên Công ty của bạn]

Kính thư

[Tên bạn]
[Chức danh]
[Tên Công ty của bạn]

Thư thông báo về việc nhận được đơn xin việc
[Tên Công ty của bạn]
[Địa chỉ]
[Tên thành phố, và mã số bưu điện]
[Ngày, tháng]
[Tên ứng viên]
[Địa chỉ]
[Tên thành phố, và mã số bưu điện]

Kính gửi [tên ứng viên]:
Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh/chị xin tham dự cuộc tuyển chọn vào [Tên Công ty của
bạn]. Cám ơn anh/chị đã dành thời gian gửi hồ sơ của anh/chị cho chúng tôi, chúng tôi đảm
bảo rằng hồ sơ của anh/chị sẽ được xem xét một cách nghiêm túc
Nếu năng lực của anh/chị phù hợp với các yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo lịch
phỏng vấn cho anh/chị bằng điện thoại hoặc thư điện tử
Một lần nữa, cám ơn sự quan tâm của anh/chị

Kính thư,

[Tên bạn]
[Chức danh]
[Tên Công ty của bạn]

...
Từ chối ứng viên
[Tên Công ty của bạn]
[Địa chỉ]
[Thành phố, và mã số bưu điện ]
[Ngày tháng]
[Tên ứng viên]
[Địa chỉ]
[Thành phố, và mã số bưu điện]
Kính gửi [Tên ứng viên]:
Cảm ơn anh/chị đã tham dự cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên vào làm việc tại [tên Công ty].
Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh/chị đối với công việc của Công ty chúng tôi.
Sau khi đã xem xét hồ sơ của anh/chị, chúng tôi thấy rằng khả năng của anh/chị chưa phù hợp
với nhu cầu của chúng tôi lúc này.
[Ghi điều này chỉ khi bạn có ý định thực hiện]
Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ của anh/chị để tham khảo sau này.
Một lần nữa, cám ơn sự quan tâm của anh/chị đến [tên Công ty của bạn]
Kính thư
[Tên bạn]
[Chức danh]
[Tên Công ty của bạn]
Thư thông báo về việc nhận được đơn xin việc
[Tên Công ty của bạn]
[Địa chỉ]
[Tên thành phố, và mã số bưu điện]
[Ngày, tháng]
[Tên ứng viên]
[Địa chỉ]
[Tên thành phố, và mã số bưu điện]
Form Từ chối tuyển dụng - Trang 2
Form Từ chối tuyển dụng - Người đăng: minhnguyen111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Form Từ chối tuyển dụng 9 10 573