Ktl-icon-tai-lieu

Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác
chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
- Sở Y tế , số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1:
 Thời gian nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ- Sở Y tế:
Sáng từ 7h30 đến 11h30,
Chiều từ 13h00 đến 17h00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định
nhà nước)
 Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận và trả hồ
sơ:
Kiểm tra hồ sơ gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực
phẩm:
Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và
đựơc kê khai đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận
vào và cấp thông báo nộp phí. Khi có thông báo nộp phí, Doanh
nghiệp sẽ nộp lệ phí tại Phòng Tài vụ, sau đó Doanh nghiệp sẽ được
cấp phiếu tiếp nhận
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ
hướng dẫn và yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa theo đúng
quy định.
Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận, Doanh nghiệp sẽ
mang Phiếu tiếp nhận đến Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Y tế để
nhận kết quả giải quyết thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm
thực phẩm.

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

-

Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản
phẩm.

-

Bản tiêu chuẩn cơ sở đã công bố lần trước (bản gốc
hoặc bản sao công chứng).

-

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã cấp trong
trong lần công bố trước (bản gốc hoặc bản sao công
chứng).

-

Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ (do thương nhân tự
gửi mẫu hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản
xuất, phân phối gửi cơ quan thực nghiệm được công
nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp), thời gia
xét nghiệm không quá 6 tháng.

-

01 mẩu sản phẩm có nhãn sản phẩm đang lưu hành.

-

Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩmdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
(đối với thực phẩm thuộc 10 nhóm nguy cơ cao)

-

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp
số chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác
chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
4. Lĩnh vực thống kê Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
- Sở Y tế , số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1:
Thời gian nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ- Sở Y tế:
Sáng từ 7h30 đến 11h30,
Chiều từ 13h00 đến 17h00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định
nhà nước)
Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận trả hồ
sơ:
Kiểm tra hồ sơ gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực
phẩm:
- Nếu hồ hợp lệ (hồ đủ giấy tờ theo thủ tục
đựơc khai đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận hồ sẽ nhận
vào cấp thông báo nộp phí. Khi thông báo nộp phí, Doanh
nghiệp sẽ nộp lệ phí tại Phòng Tài vụ, sau đó Doanh nghiệp sẽ được
cấp phiếu tiếp nhận
- Nếu hồ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sẽ
hướng dẫn yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa theo đúng
quy định.
Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận, Doanh nghiệp sẽ
mang Phiếu tiếp nhận đến Phòng tiếp nhận trả hồ - Sở Y tế để
nhận kết quả giải quyết thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm
thực phẩm.
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản
phẩm.
- Bản tiêu chuẩn sở đã công bố lần trước (bản gốc
hoặc bản sao công chứng).
- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã cấp trong
trong lần công bố trước (bản gốc hoặc bản sao công
chứng).
- Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ (do thương nhân tự
gửi mẫu hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản
xuất, phân phối gửi quan thực nghiệm được công
nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp), thời gia
xét nghiệm không quá 6 tháng.
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 9 10 852