Ktl-icon-tai-lieu

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 Tổ Công
tác chuyên trách Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị
(TTHC)
không dùng thuốc

4.

Lĩnh vực thống kê

Y Dược học cổ truyền

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người hành nghề thực hiện hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
Bước 2: Sau khi được Phòng Y tế quận/huyện thông qua hồ sơ.
Người hành nghề đến nộp tại “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” - Sở Y
tế Thành Phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo qui định
của nhà nước)
Bước 3: “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”: kiểm tra thành phần hồ sơ, in
phiếu tiếp nhận hồ sơ và đưa phiếu tiếp nhận cho người hành nghề.
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý Y
Dược học cổ truyền.
Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý Y Dược học cổ
truyền nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
+ Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
+ Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt và
thực hiện qui trình trả hồ sơ.
+ Kết luận đạt yêu cầu: lên kế hoạch thẩm định
Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày
làm việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người hành nghề nhận kết quả tại
“Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”.- Sở Y tế

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp/gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y
học cổ truyền không dùng thuốc
- Bản kê khai danh sách nhân sự
- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn
- Bản kê khai địa điểm, sơ đồ bố trí mặt bằng
7.

Hồ sơ

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
phù hợp với loại hình đăng ký hành nghề
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Bản cam kết thực hiện đúng qui định của pháp luật khi hành
nghề
- Đề án về điều kiện hành nghề dịch vụ điều trị điều dưỡng phục
hồi chức năng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn
huyệt, dưỡng sinh khí công , xông hơi thuốc y học cổ truyền
- Giấy cam kết thực hiện các qui định, điều kiện về an ninh trật tự

2
nộp cho ngành công an
- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở Y
hoc cổ truyền không dùng thuốc.
b) Số lượng h...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 Tổ Công
tác chuyên trách Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho sở điều tr
không dùng thuốc
4. Lĩnh vực thống kê Y Dược học cổ truyền
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Người hành nghề thực hiện hồ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
Bước 2: Sau khi được Phòng Y tế quận/huyện thông qua hồ sơ.
Người hành nghề đến nộp tại “Phòng tiếp nhận trả hồ sơ” - SY
tế Thành Phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo qui định
của nhà nước)
Bước 3: “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”: kiểm tra thành phần hồ sơ, in
phiếu tiếp nhận hồ đưa phiếu tiếp nhận cho người hành nghề.
Chuyển hồ cho chuyên viên thụ hồ của Phòng Quản Y
Dược học cổ truyền.
Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý Y Dược học cổ
truyền nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
+ Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
+ Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt
thực hiện qui trình trả hồ sơ.
+ Kết luận đạt yêu cầu: lên kế hoạch thẩm định
Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày
làm việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người hành nghề nhận kết quả tại
“Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”.- Sở Y tế
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp/gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y
học cổ truyền không dùng thuốc
- Bản kê khai danh sách nhân sự
- Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn
- Bản kê khai địa điểm, sơ đồ bố trí mặt bằng
- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân
phù hợp với loại hình đăng ký hành nghề
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Bản cam kết thực hiện đúng qui định của pháp luật khi hành
nghề
- Đề án về điều kiện hành nghề dịch vụ điều trị điều dưỡng phục
hồi chức năng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp day ấn
huyệt, dưỡng sinh khí công , xông hơi thuốc y học cổ truyền
- Giấy cam kết thực hiện các qui định, điều kiện về an ninh trật tự
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Trang 2
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc 9 10 637