Ktl-icon-tai-lieu

GIÁ THAN BÁN CHO XI MĂNG, PHÂN BÓN VÀ GIẤY

Được đăng lên bởi hoangngocmay
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁ THAN BÁN CHO XI MĂNG, PHÂN BÓN VÀ GIẤY
TT

Giá XK hiện
hành
(USD/tấn)

Giá XK
hiện hành
(Nghìn
đồng/tấn)

Giá bán
hiện hành
(nghìn
đồng/tấn)

Giá dự kiến
(nghìn
đồng/tấn)

Tỷ lệ giá
DK/giá XN

Giảm so
hiện hành

1

Cám 4b

95

1,989

1,930

1,800

90%

-6.7%

2

Cám 3b

119

2,502

2,387

2,300

92%

-3.6%

3

Cám 3c

115

2,410

2,227

2,150

89%

-3.5%

4

Cám 5a

81

1,706

1,600

1,535

90%

-4.1%

5

Cám 5b

69

1,444

1,325

1,305

90%

-1.5%

6

Cám 4a

105

2,200

2,056

2,000

91%

-2.7%

GIÁ THAN BÁN CHO CÁC HỘ LẺ
TT

Giá XK hiện
hành
(USD/tấn)

Giá XK
hiện hành
(nghìn
đồng/tấn)

Giá bán
hiện hành
(nghìn
đồng/tấn)

Giá dự kiến
(Nghìn
đồng/tấn)

Tỷ lệ giá
DK/giá XN

Giảm so
hiện hành

1

Cục 4c

194

4,058

3,785

3,650

90%

-3.6%

2

Cục 5a

192

4,012

3,998

3,620

90%

-9.5%

3

Cục 5b

185

3,875

3,701

3,500

90%

-5.4%

4

Cục 1a

194

4,067

3,692

3,660

90%

-0.9%

5

Cám 1HG

140

2,932

2,868

2,650

90%

-7.6%

6

Cám 2HG

136

2,848

2,774

2,560

90%

-7.7%

7

Cám 3a

128

2,683

2,663

2,450

91%

-8.0%

8

Cám 3b

119

2,502

2,515

2,300

92%

-8.5%

9

Cám 3c

115

2,410

2,228

2,150

89%

-3.5%

10

Cám 4a

105

2,200

2,056

2,000

91%

-2.7%

11

Cám 4b

95

1,989

1,930

1,800

90%

-6.7%

12

Cám 5a

81

1,706

1,600

1,535

90%

-4.1%

13

Cám 5b

69

1,444

1,325

1,305

90%

-1.5%

Nguồn: Công văn số 5315/Vinacomin – KH

...
GIÁ THAN BÁN CHO XI MĂNG, PHÂN BÓN VÀ GIẤY
TT
Giá XK hiện
hành
(USD/tấn)
Giá XK
hiện hành
(Nghìn
đồng/tấn)
Giá bán
hiện hành
(nghìn
đồng/tấn)
Giá dự kiến
(nghìn
đồng/tấn)
Tỷ lệ giá
DK/giá XN
Giảm so
hiện hành
1 Cám 4b 95 1,989 1,930 1,800 90% -6.7%
2 Cám 3b 119 2,502 2,387 2,300 92% -3.6%
3 Cám 3c 115 2,410 2,227 2,150 89% -3.5%
4 Cám 5a 81 1,706 1,600 1,535 90% -4.1%
5 Cám 5b 69 1,444 1,325 1,305 90% -1.5%
6 Cám 4a 105 2,200 2,056 2,000 91% -2.7%
GIÁ THAN BÁN CHO CÁC HỘ LẺ
TT
Giá XK hiện
hành
(USD/tấn)
Giá XK
hiện hành
(nghìn
đồng/tấn)
Giá bán
hiện hành
(nghìn
đồng/tấn)
Giá dự kiến
(Nghìn
đồng/tấn)
Tỷ lệ giá
DK/giá XN
Giảm so
hiện hành
1 Cục 4c 194 4,058 3,785 3,650 90% -3.6%
2 Cục 5a 192 4,012 3,998 3,620 90% -9.5%
3 Cục 5b 185 3,875 3,701 3,500 90% -5.4%
4 Cục 1a 194 4,067 3,692 3,660 90% -0.9%
5 Cám 1HG 140 2,932 2,868 2,650 90% -7.6%
6 Cám 2HG 136 2,848 2,774 2,560 90% -7.7%
7 Cám 3a 128 2,683 2,663 2,450 91% -8.0%
8 Cám 3b 119 2,502 2,515 2,300 92% -8.5%
9 Cám 3c 115 2,410 2,228 2,150 89% -3.5%
10 Cám 4a 105 2,200 2,056 2,000 91% -2.7%
11 Cám 4b 95 1,989 1,930 1,800 90% -6.7%
12 Cám 5a 81 1,706 1,600 1,535 90% -4.1%
13 Cám 5b 69 1,444 1,325 1,305 90% -1.5%
Nguồn: Công văn số 5315/Vinacomin – KH
GIÁ THAN BÁN CHO XI MĂNG, PHÂN BÓN VÀ GIẤY - Người đăng: hoangngocmay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIÁ THAN BÁN CHO XI MĂNG, PHÂN BÓN VÀ GIẤY 9 10 291