Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài brom nâng cao

Được đăng lên bởi hutieuxao77621176
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT A.

Tiết 35. Bài: Brom

Huế, ngày 5 tháng 11 năm 2014.

Người soạn: Trần Thị Thanh Thảo.

Lớp 10NC.

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
a. Học sinh biết: Trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, tính chất vật lý của brom và một số hợp chất của nó.
b. Học sinh hiểu:
-

Tính chất hóa học cơ bản của brom và một số hợp chất brom.

-

Một số tính chất hóa học khác nhau giữa hợp chất của brom với flo và clo.

c. Học sinh vận dụng:
-

So sánh tính oxi hóa khử của brom với các halogen khác.

-

So sánh tính oxi hóa của HBr với các HCl, HF.

-

Giải thích các số oxi hóa của Brom.

2. Kĩ năng:
-

Viết các PTHH

-

Quan sát và giải thích hiện tượng thí nghiệm.

3. Thái độ:
-

Nghiêm túc.

-

Tập trung theo dõi bài giảng, video của giáo viên.

-

Tích cực phát biểu xây dựng bài, chú ý nghe giảng.

II. TRỌNG TÂM
-

Tính oxi hóa khử của brom so với các halogen khác.

-

Sự giống và khác nhau của hợp chất brom với hợp chất tương ứng của các halogen khác.

III. PHƯƠNG PHÁP
1

-

Phương pháp diễn thuyết, đàm thoại nêu vấn đề.

-

Đặc biệt sử dụng phương pháp nghiên cứu về phản ứng HBr tác dụng H 2SO4 đặc.

IV.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
-

Dung dịch HBr, H2SO4 đặc, Ca(OH)2

-

Hình ảnh về ứng dụng của brom

-

Hai câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài học.

2. Học sinh:
-

Tính chất hóa học của clo, flo.

-

Cách quan sát thí nghiệm và nêu nhận xét.

V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Thạch quyển trái đất sẽ ra sao nếu giả sử khí quyển không chứa khí oxi mà chứa hidroflorua?
Trả lời: Thành phần chủ yếu của thạch quyển trái đất là chất khoáng chứa silic trong đó có SiO 2 , mà SiO2 lại phản ứng đễ
dàng với HF
SiO2

+

4HF 

SiF4 +

2H2O

Nên nếu khí quyển trái đất chứa HF thì thạch quyển có nguy cơ bị phá hủy.
2. Bài mới
2.1. Mở bài: Trong nhóm halogen chỉ có một phi kim duy nhất tồn tại ở trạng thái lỏng màu đỏ nâu, các em có biết đó là phi kim
nào không? Đó chính là brom, vậy brom và hợp chất của nó có tinh chất vật lý và hóa học như thế nào? Chúng ta sẽ tìm
hiểu vào bài học hôm nay.
2.2. Tiến trình bài mới:

2

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

3

Kiến thức cơ bản

Hoạt động 1:
-

I. Trạng thái tự nhiên và điều chế

Nhìn vào hình và cho cô biết

Dạng hợp chất.

-

1. Trạng thái tự nhiên

trong tự nhiên brom tồn tại ở

-

Do brom có độ âm điện lớn  là phi

dạng nào?

kim hoạt động mạnh chỉ tồn tại ở dạng

biển, nước biển, suối nước

hợp chất.

khoáng…

Muối bromua được tìm thấy ở trong tro

-

MgBr2…

khoáng…

Vì sao trong tự n...
Trường THPT A. Tiết 35. Bài: Brom Huế, ngày 5 tháng 11 năm 2014.
Người soạn: Trần Thị Thanh Thảo. Lớp 10NC.
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
a. Học sinh biết: Trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, tính chất vật lý của brom và một số hợp chất của nó.
b. Học sinh hiểu:
-
Tính chất hóa học cơ bản của brom và một số hợp chất brom.
-
Một số tính chất hóa học khác nhau giữa hợp chất của brom với flo và clo.
c. Học sinh vận dụng:
-
So sánh tính oxi hóa khử của brom với các halogen khác.
-
So sánh tính oxi hóa của HBr với các HCl, HF.
-
Giải thích các số oxi hóa của Brom.
2. Kĩ năng:
-
Viết các PTHH
-
Quan sát và giải thích hiện tượng thí nghiệm.
3. Thái độ:
-
Nghiêm túc.
-
Tập trung theo dõi bài giảng, video của giáo viên.
-
Tích cực phát biểu xây dựng bài, chú ý nghe giảng.
II. TRỌNG TÂM
-
Tính oxi hóa khử của brom so với các halogen khác.
-
Sự giống và khác nhau của hợp chất brom với hợp chất tương ứng của các halogen khác.
III. PHƯƠNG PHÁP
1
Giáo án bài brom nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài brom nâng cao - Người đăng: hutieuxao77621176
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án bài brom nâng cao 9 10 679