Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Được đăng lên bởi 07jametony
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHỦ ĐỀ : THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20-10
Tuần 9 : Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 19/10/2013
Trường kiến tập : THPT Phạm Phú Thứ
Giáo viên hướng dẫn : Thái Hà Quyên
Giáo sinh kiến tập: Phạm Thị Kiều Oanh
Lớp chủ nhiệm:11/6
Phần 1 : Tổ chức thi văn nghệ
I. MỤC TIÊU :
Giúp học sinh:
- Nhận thức được nét đẹp, nét đáng mến của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc
sống.
- Có thái độ lịch thiệp, trân trọng và giữ gìn và phát huy những nét tính cách đáng
quý,vẻ đẹp trong sáng của nữ giới trong các mối quan hệ.
- Biết cách tổ chức và điều khiển một chương trình thi văn nghệ trước tập thể lớp.
- Có thái độ tích cực, hăng hái, tự tin khi tham gia vào các phong trào hoạt động
trong tập thể.
II. NỘI DUNG:
- Ca ngợi vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ Việt Nam.
-Thảo luận trong lớp với các nội dung về nữ giới và những nét đẹp của nữ giới
trong cuộc sống và trong gia đình
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hướng dẫn cho học sinh các bước chuẩn bị cho buổi thi văn nghệ.
- Cho các thành viên trong tập thể lớp tự bàn bạc và thống nhất nội dung,
cách tổ chức...
- Gợi ý các chủ đề, thể loại, cách trang trí, trang phục, hình thức thể hiện...,
cho phù hợp với nội dung và hoàn cảnh.
- Chia các thành viên của lớp thành 4 tổ, mỗi tổ đều có 1 tổ trưởng để thống
nhất ý kiến chung của cả tổ.
- Giao chỉ tiêu cho mỗi tổ sưu tầm, sáng tác 3 tiết mục gồm các thể loại: hát
đơn ca, tốp ca, múa, ngâm thơ, diễn kịch giải quyết tình huống...
- Xây dựng thể lệ thi, cách thức tham gia, cách chấm điểm với các tiêu chí:

+ Các đội ra mắt thành công, gây được ấn tượng, sự cuốn hút: 10 điểm.
+ Chất lượng tiết mục (hay, rõ, đều...): 30 điểm.
+ Số lượng người tham gia (ít, nhiều): 10 điểm.
+ Thể loại đa dạng: 10 điểm.
+ Hình thức thể hiện (phù hợp, sinh động, sáng tạo...): 20 điểm.
+ Trang phục (phù hợp, công phu, đẹp...): 10 điểm.
+ Điểm cộng cho các sáng tác, các tiết mục tự biên: 10 điểm.
Tổng cộng là 100 điểm.
- Gợi ý các bài hát có nội dung về phụ nữ :
+ Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Phan Huỳnh Điểu)
+Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ)
+Lời ru trên nương (Trần Hoàn)
+Qua sông (Phạm Minh Tuấn)
- Tổ chức luyện tập, chạy thể và duyệt chương trình...
2. Học sinh:
- Họp cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó học tập, BCH chi đoàn... để thông qua
kế hoạch tổ chức hoạt động (nội dung, chủ đề, thể loại, tiến độ thực hiện, thời gian,
địa điểm tập luyện và phân công trách nhiệm cho từng tổ).
- Đăng ký các tiết mục cụ thể của từng tổ và tiến hành tập luyện.
- Viết thơ mời các đại biểu, t...
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHỦ ĐỀ : THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20-10
Tuần 9 : Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 19/10/2013
Trường kiến tập : THPT Phạm Phú Thứ
Giáo viên hướng dẫn : Thái Hà Quyên
Giáo sinh kiến tập: Phạm Thị Kiều Oanh
Lớp chủ nhiệm:11/6
Phần 1 : Tổ chức thi văn nghệ
I. MỤC TIÊU :
Giúp học sinh:
- Nhận thức được nét đẹp, nét đáng mến của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc
sống.
- Có thái độ lịch thiệp, trân trọng và giữ gìn và phát huy những nét tính cách đáng
quý,vẻ đẹp trong sáng của nữ giới trong các mối quan hệ.
- Biết cách tổ chức và điều khiển một chương trình thi văn nghệ trước tập thể lớp.
- thái độ tích cực, hăng hái, tự tin khi tham gia vào các phong trào hoạt động
trong tập thể.
II. NỘI DUNG:
- Ca ngợi vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ Việt Nam.
-Thảo luận trong lớp với các nội dung về nữ giới những nét đp của nữ giới
trong cuộc sống và trong gia đình
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hướng dẫn cho học sinh các bước chuẩn bị cho buổi thi văn nghệ.
- Cho c thành viên trong tập thể lớp tự bàn bạc thống nhất nội dung,
cách tổ chức...
- Gợi ý các chủ đề, thể loại, cách trang trí, trang phục, hình thức thể hiện...,
cho phù hợp với nội dung và hoàn cảnh.
- Chia các thành viên của lớp thành 4 tổ, mỗi tổ đều 1 tổ trưởng để thống
nhất ý kiến chung của cả tổ.
- Giao chỉ tiêu cho mỗi t sưu tầm, sáng tác 3 tiết mục gồm các thể loại: hát
đơn ca, tốp ca, múa, ngâm thơ, diễn kịch giải quyết tình huống...
- Xây dựng thể lệ thi, cách thức tham gia, cách chấm điểm với các tiêu chí:
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - Trang 2
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - Người đăng: 07jametony
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 9 10 975