Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Được đăng lên bởi tranmyhanhtdm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS An Bình

Giáo án công tác chủ nhiệm lớp 6.3

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Linh
Lớp: C11DLO1
Ngày : 3/3/2014
Thời gan: từ 7h45- 8h30

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
A. MỤC TIÊU
- Về tư tưởng, tình cảm: uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm tạo cho học sinh
thành người có ích cho xã hội. Giáo dục cho học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp
cho học sinh có quan niệm đúng đắng về hoạt động của lớp, những mặt tốt và chưa
tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học.
- Về tổ chức kỹ luật: nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Về rèn luyện kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, có tinh thần
trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn
nhau trong tập thể và trong cuộc sống.
- Về phương pháp: báo cáo kết quả của các tổ trưởng dưới sự điều khiển của lớp
trưởng.
- Về thái độ: chấp hành tốt giờ sinh hoạt, lắng nghe ý kiến nhận xét của từng tổ và
từng cá nhân, phát hiện và giải quyết những qui phạm của học sinh.
- Tổng kết đánh giá tình hình học tập và hoạt động phong trào vừa qua.
- Rút kinh nghiệm mặt hạn chế ở tuần trước và phát huy các mặt mạnh.
- Đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém của tuần vừa qua và đề
ra những mục tiêu, phương hướng hoạt động của tuần tới.

SVTT: Nguyễn Thị Linh

Page 1

Trường THCS An Bình

Giáo án công tác chủ nhiệm lớp 6.3

B. CHUẨN BỊ
1. Phương tiện : Sổ đầu bài, sổ theo dõi của lớp trưởng, sổ theo dõi của tổ, sổ Sao
đỏ.
2. Tổ chức :
* GVCN:
- Kiểm tra sĩ số lớp.
- Ổn định trật tự lớp.
- Xem trước sổ đầu bài để đánh giá tình hình học tập của lớp.
- Nắm danh sách học sinh vi phạm trong tuần để có biện pháp xử lí hợp lí.
* HS: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp.

C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Nội dung công việc
Hoạt động 1
* Tổng kết hoạt động tuần qua
- Báo sĩ số lớp.
- Tổng kết thi đua trong nội bộ lớp.
+ Học sinh vắng.
+ Không thuộc bài.
+ HS tích cực tiêu biểu.
+ Một số vi phạm khác.
- Tổng kết các mặt thu chi trong tuần và
các khoản nộp cho nhà trường.
- Nhận xét của ban cán sự lớp.
- Đối với học sinh vi phạm , cho các em
nêu ý kiến và phương hướng khắc phục.

SVTT: Nguyễn Thị Linh

Phân công

Biện pháp

- Lớp trưởng.
- Các tổ trưởng,
lớp phó học tập,
sao đỏ

- Kiểm tra
Tổng kết và lớp
phó hoặc lớp
trưởng đọc trước
lớp.

- Thủ quỹ.

- Giáo viên và cá
nhân.

Page 2

Trường THCS An Bình

Giáo án công tác chủ nhiệm lớp 6.3

- Giáo viên nhận xét và đưa ra hình thức
- Nhận xét.
phạt nếu các em còn vi phạm.
- Nhắc nhở các học học sin...
Trường THCS An Bình Giáo án công tác chủ nhiệm lớp 6.3
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
A. MỤC TIÊU
- Về tưởng, tình cảm: uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm tạo cho học sinh
thành người có ích cho xã hội. Giáo dục cho học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp
cho học sinh có quan niệm đúng đắng về hoạt động của lớp, những mặt tốt và chưa
tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học.
- Về tổ chức kỹ luật: nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Về rèn luyện năng: Rèn luyện cho học sinh v nếp sống tập thể, tinh thần
trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn
nhau trong tập thể và trong cuộc sống.
- Về phương pháp: báo cáo kết quả của các tổ trưởng dưới s điều khiển của lớp
trưởng.
- Về thái độ: chấp hành tốt giờ sinh hoạt, lắng nghe ý kiến nhận xét của từng tổ
từng cá nhân, phát hiện và giải quyết những qui phạm của học sinh.
- Tổng kết đánh giá tình hình học tập và hoạt động phong trào vừa qua.
- Rút kinh nghiệm mặt hạn chế ở tuần trước và phát huy các mặt mạnh.
- Đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém của tuần vừa qua đề
ra những mục tiêu, phương hướng hoạt động của tuần tới.
SVTT: Nguyễn Thị Linh Page 1
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Linh
Lớp: C11DLO1
Ngày : 3/3/2014
Thời gan: từ 7h45- 8h30
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM - Trang 2
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM - Người đăng: tranmyhanhtdm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM 9 10 299