Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Được đăng lên bởi thuydinhnguyen77-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7546 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHÒNG GD & ĐT LÂM HÀ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THANH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-THCS

Đông Thanh, ngày 30 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH
Giáo dục Kỹ năng sống ở trường THCS Đông Thanh năm học 2013 – 2014
Căn cứ theo Dự án “Giáo dục Kỹ năng sống để bảo vệ sức khỏe và phòng chống
HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường” do UNICEF phối hợp với
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện;
Căn cứ vào nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” trong các trường phổ thông .
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Trường THCS Đông Thanh xây dựng kế hoạch Giáo dục Kỹ năng sống năm học
2013 – 2014, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Đông Thanh là giúp cho
các em có khả năng:
- Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những tình huống khó
khăn trong cuộc sống hằng ngày.
- Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.
- Mở ra cơ hội, hướng suy nghĩ tích cực và tự tin, tự quyết định và lựa chọn
những hành vi đúng đắn.
II. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG
Trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam nói riêng và bối cảnh toàn cầu nói
chung, càng ngày chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của việc học các KNS để ứng
phó với sự thay đổi, biến động của môi trường kinh tế, xã hội và thiên nhiên. Đặc biệt
là lứa tuổi dậy thì, khi các em bước vào giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi quan trọng của
cuộc đời. Từ những phân tích trên cho thấy, tuổi trẻ hiện nay phải đương đầu với nhiều
vấn đề tâm lý xã hội pức tạp trong cuộc sống. Ngoài kiến thức, mỗi HS đều cần trang
bị cho mình những kỹ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển cùng với sự
phát hiện của xã hội.
Như chúng ta đã biết, khoảng cách giữa nhận thức và hành động luôn khá lớn.
Việc giáo dục KNS cho HS cần phải khơi gợi và phát huy sự tham gia của các em trên
cơ sở có sự hướng dẫn của GV, không nên giáo dục theo cách áp đặt ý kiến hay suy
nghĩa chủ quan của GV cũng như người lớn. KNS cần được xây dựng trên những tình
huống cụ thể, gắn với đời sống thực; trong một môi trường an toàn, lành mạnh để các
em có thể hiểu và thực hành. KNS được hình thành và củng cố qua quá trình thực
hành và trải nghiệm của bản thân, nó giúp cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực ứng phó
trong mọi tình huống căng thẳng mà mỗi người gặp phải hằng ngày. Bản thân KNS có
tính hành vi.
a. Việc giáo dục KNS cho HS THCS trong điều kiện hiện nay là thật sự cần th...
PHÒNG GD & ĐT LÂM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-THCS Đông Thanh, ngày 30 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
Giáo dục Kỹ năng sống ở trường THCS Đông Thanh năm học 2013 – 2014
Căn cứ theo Dự án “Giáo dục Kỹ năng sống để bảo vệ sức khỏe và phòng chống
HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong ngoài nhà trường” do UNICEF phối hợp với
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện;
Căn cứ vào nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” trong các trường phổ thông .
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Trường THCS Đông Thanh xây dựng kế hoạch Giáo dục Kỹ năng sống năm học
2013 – 2014, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Đông Thanh là giúp cho
các em có khả năng:
- Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những tình huống khó
khăn trong cuộc sống hằng ngày.
- Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.
- M ra hội, hướng suy nghĩ tích cực t tin, tự quyết định lựa chọn
những hành vi đúng đắn.
II. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG
Trong điều kiện kinh tế hội của Việt Nam nói riêng bối cảnh toàn cầu nói
chung, càng ngày chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của việc học các KNS để ứng
phó với sự thay đổi, biến động của môi trường kinh tế, hội thiên nhiên. Đặc biệt
là lứa tuổi dậy thì, khi các em bước vào giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi quan trọng của
cuộc đời. Từ những phân tích trên cho thấy, tuổi trẻ hiện nay phải đương đầu với nhiều
vấn đề tâm hội pức tạp trong cuộc sống. Ngoài kiến thức, mỗi HS đều cần trang
bị cho mình những kỹ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân và phát triển cùng với sự
phát hiện của xã hội.
Như chúng ta đã biết, khoảng cách giữa nhận thức hành động luôn khá lớn.
Việc giáo dục KNS cho HS cần phải khơi gợi phát huy sự tham gia của các em trên
sở sự hướng dẫn của GV, không nên giáo dục theo cách áp đặt ý kiến hay suy
nghĩa chủ quan của GV cũng như người lớn. KNS cần được xây dựng trên những tình
huống cụ thể, gắn với đời sống thực; trong một môi trường an toàn, lành mạnh để các
em thể hiểu thực hành. KNS được hình thành củng cố qua quá trình thực
hành trải nghiệm của bản thân, giúp cho mỗi nhân nâng cao năng lực ứng phó
trong mọi tình huống căng thẳng mỗi người gặp phải hằng ngày. Bản thân KNS
tính hành vi.
a. Việc giáo dục KNS cho HS THCS trong điều kiện hiện nay là thật sự cần thiết, vì:
- Những thay đổi nhanh chóng trong đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa,
khoa học – kỹ thuật, biến đổi khí hậu, thiên tai…)đã tạo ra một cuộc sống hiện đại, vận
động không ngừng, rất khẩn trương và chứa đựng nhiều yếu tố khôn lường.
1 - 1 -
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh - Người đăng: thuydinhnguyen77-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 9 10 139