Ktl-icon-tai-lieu

Giáo sinh

Được đăng lên bởi huykaka91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo sinh: Lê Thị Hường
Thứ 6, ngày….tháng….năm 20…
Sinh Hoạt lớp
SƠ KẾT LỚP TUẦN
I.

Mục tiêu
 Nhận xét, đánh giá, các hoạt động thi đua trong tuần.
- Phổ biến kế hoạch công việc tuần tới.
- Sinh hoạt chủ đề, trò chơi văn nghệ.
 Rèn kỹ năng tự quản
 Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.

II.
Thờ
i
gia
n

5”
20”

Các hoạt đông chủ yếu
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

A. Ổn định tổ chức lớp
Cho lớp hát bài lớp chúng mình

- Cả lớp hát

B. Hoạt động 1:
Sơ kết tuần
1. Các tổ trưởng tổng kết tình hình
tổ mình.
2. Lớp trưởng nhận xét tình hình
của lớp và điều khiển cả lớp phê
bình và tự phề bình.
3. GVCN tổng kết:
 Ưu điểm
- Học tập:
 HS học thuộc bài và làm đủ
bài trước khi đến lớp
 Học tập khá nghiêm túc, một
số em phát biểu xây dựng bài
sôi nổi: Nguyễn Ngọc Anh,
Vân Anh, Như Quỳnh.
- Nề nếp:
 HS duy trì tốt nề nếp:
 Các hoạt động tham gia đầy

- Các tổ trưởng
báo cáo
- Lớp trưởng
nhận xét tình
hình lớp
- Lắng nghe giáo
viên nhận xét
trung

đủ, nhiệt tình.
- Vệ sinh:
 Có ý thức tự giác làm vệ sinh
lớp sạch sẽ
 Nhược điểm:
- Còn vài em chưa chú ý nghe
giảng, nói chuyện riêng như:
Hiếu, Hải Sơn, Kiên
- Còn một vài em đi học muộn
- Một số em chưa học thuộc bài
như: Linh An, Thúy, Ly, Vũ.
- Viết chữ xấu như: Trung Thành,
Minh Hiếu.
 Khen:
 Tập thể: tổ 1
 Các nhân: Nguyễn Ngọc Anh,
Vân Anh và Như Quỳnh.
 Phát phần thưởng cho tập thể,
các nhân đạt nhiều thành tích
trong tuần.
4. Công tác tuần tới:
- Phát huy ưu điểm tuần qua,
khắc phục những mặt tồn tại.
- Thi đua lập thành tích chào
mừng ngày Thành lập quân đội
nhân dân Việt Nam 22-12

- Lắng nghe

- HS ủng hộ
quần áo cho
các HS nghèo
ở vùng cao.

- Hưởng ứng ngày từ thiện mùa
đông
C. Hoạt động 2:
- Văn nghệ cuối tuần:
10”

5”

- Đội văn nghệ lên biểu diễn các
tiết mục múa hát kể chuyện đọc
thơ có nội dung về chú bộ đội
D. Củng cố và dặn dò.
- GV nhận xét giờ sinh hoạt lớp
- Nhăc nhở học sinh duy trì nề
nếp các hoạt động lớp trường.

- Tổ thực hiện

- HS lắng nghe

...
Giáo sinh: Lê Thị Hường
Thứ 6, ngày….tháng….năm 20…
Sinh Hoạt lớp
SƠ KẾT LỚP TUẦN
I. Mục tiêu
Nhận xét, đánh giá, các hoạt động thi đua trong tuần.
- Phổ biến kế hoạch công việc tuần tới.
- Sinh hoạt chủ đề, trò chơi văn nghệ.
Rèn kỹ năng tự quản
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
II. Các hoạt đông chủ yếu
Thờ
i
gia
n
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
5”
A. Ổn định tổ chức lớp
Cho lớp hát bài lớp chúng mình
- Cả lớp hát
20” B. Hoạt động 1:
Sơ kết tuần
1. Các tổ trưởng tổng kết tình hình
tổ mình.
2. Lớp trưởng nhận xét tình hình
của lớp và điều khiển cả lớp phê
bình và tự phề bình.
3. GVCN tổng kết:
Ưu điểm
- Học tập:
HS học thuộc bài và làm đủ
bài trước khi đến lớp
Học tập khá nghiêm túc, một
số em phát biểu xây dựng bài
sôi nổi: Nguyễn Ngọc Anh,
Vân Anh, Như Quỳnh.
- Nề nếp:
HS duy trì tốt nề nếp:
Các hoạt động tham gia đầy
- Các tổ trưởng
báo cáo
- Lớp trưởng
nhận xét tình
hình lớp
- Lắng nghe giáo
viên nhận xét
trung
Giáo sinh - Trang 2
Giáo sinh - Người đăng: huykaka91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo sinh 9 10 927