Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY BÁN XE ÔTÔ

Được đăng lên bởi Bùi Văn Nghề
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY BÁN XE ÔTÔ
Tôi tên: Đặng Quang Vinh

Sinh năm:

CMND số:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nguyên quán:
Hiện tôi đang sở hữu chiếc xe ôtô hiệu Hyundai, đời 2006 có số khung và số máy như sau:
Số khung:
Số máy:
Hôm nay tôi làm giấy này để bán lại chiếc xe đã nêu ở trên cho ông: Huỳnh Văn Trường.
Sinh năm: 02/02/1977
CMND số: 351212978

Nơi cấp: Tỉnh An Giang

Nguyên quán: Mỹ Phước, Long xuyên, An Giang.
Giá bán: 260.000.000đ ( Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẳn ).
Hình thức giao dịch: trả tiền mặt.
Trả trước: 260.000.000đ ( Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẳn ).
Còn lại: 0đ
Giấy này được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản để làm bằng.
TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2013
Người bán

Người mua

Đặng Quang Vinh

Huỳnh Văn Trường

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY BÁN XE ÔTÔ
Tôi tên: Đặng Quang Vinh Sinh năm:
CMND số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nguyên quán:
Hiện tôi đang sở hữu chiếc xe ôtô hiệu Hyundai, đời 2006 có số khung và số máy như sau:
Số khung:
Số máy:
Hôm nay tôi làm giấy này để bán lại chiếc xe đã nêu ở trên cho ông: Huỳnh Văn Trường.
Sinh năm: 02/02/1977
CMND số: 351212978 Nơi cấp: Tỉnh An Giang
Nguyên quán: Mỹ Phước, Long xuyên, An Giang.
Giá bán: 260.000.000
đ
( Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẳn ).
Hình thức giao dịch: trả tiền mặt.
Trả trước: 260.000.000
đ
( Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẳn ).
Còn lại: 0
đ
Giấy này được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản để làm bằng.
TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2013
Người bán Người mua
Đặng Quang Vinh Huỳnh Văn Trường
GIẤY BÁN XE ÔTÔ - Người đăng: Bùi Văn Nghề
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY BÁN XE ÔTÔ 9 10 197