Ktl-icon-tai-lieu

Giấy biên nhân hàng

Được đăng lên bởi tuantupc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------

GIẤY BIÊN NHẬN
Hôm nay ngày ...... tháng ...... năm 20..... Tại : .................................................
Bên Bán :
Ông : Đoàn Văn Tự
Địa chỉ : Nam Giang - Nam Trực - Nam Định
Số ĐT : 0948209186
- Số CMT : 163050703
Bên Mua :
Ông/ Bà : ..............................................................................................................
Địa chỉ : ..............................................................................................................
Số ĐT : ................................... - Số CMT : .....................................................
Bên Bán đã bàn giao cho Bên Mua số lượng hàng với giá thành như sau :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.......................................................................................
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------
GIẤY BIÊN NHẬN
Hôm nay ngày ...... tháng ...... năm 20..... Tại : .................................................
Bên Bán :
Ông : Đoàn Văn Tự
Địa chỉ : Nam Giang - Nam Trực - Nam Định
Số ĐT : 0948209186 - Số CMT : 163050703
Bên Mua :
Ông/ Bà : ..............................................................................................................
Địa chỉ : ..............................................................................................................
Số ĐT : ................................... - Số CMT : .....................................................
Bên Bán đã bàn giao cho Bên Mua số lượng hàng với giá thành như sau :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán :
Số tiền : .................................................................................................................
Còn lại : ................................................................................................................
Bên Bán : Bên Mua :
Giấy biên nhân hàng - Trang 2
Giấy biên nhân hàng - Người đăng: tuantupc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy biên nhân hàng 9 10 519