Ktl-icon-tai-lieu

giấy chứng nhận đoàn viên

Được đăng lên bởi nhientu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 12381 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CÁT HẢI
BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG THPT CÁT HẢI
*****

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐOÀN VIÊN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI
Chứng nhận đồng chí: NGUYỄN VĂN YÊU
Sinh ngày 22 tháng 8 năm 1995.
Chỗ ở: Xóm Đoài - xã Đồng Bài - Huyện Cát Hải - Hải Phòng.
Hiện đang học tập và sinh hoạt tại chi đoàn 12A5 - Trường THPT Cát Hải.
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/3/2011.

Cát Hải, ngày 02 tháng 3 năm 2013
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Bùi Thị Diễm Hằng

...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CÁT HẢI
BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG THPT CÁT HẢI
*****
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐOÀN VIÊN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI
Chứng nhận đồng chí: NGUYỄN VĂN YÊU
Sinh ngày 22 tháng 8 năm 1995.
Chỗ ở: Xóm Đoài - xã Đồng Bài - Huyện Cát Hải - Hải Phòng.
Hiện đang học tập và sinh hoạt tại chi đoàn 12A5 - Trường THPT Cát Hải.
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/3/2011.
Cát Hải, ngày 02 tháng 3 năm 2013
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
Bùi Thị Diễm Hằng
giấy chứng nhận đoàn viên - Trang 2
giấy chứng nhận đoàn viên - Người đăng: nhientu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
giấy chứng nhận đoàn viên 9 10 480