Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY CHỨNG NHẬN

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HOCH BÁCH KHOA

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH

GIẤY CHỨNG NHẬN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CHỨNG NHẬN
Sinh viên:……………………….…………………………………….……………….
Lớp:……………………………………………………………………………………
Liên chi đoàn khoa:……………….…………………………………………….…….
Đã tham gia tích cực trong ………………….…………………………………..……
……………………………của LCĐ khoa………..…………………………………..
Đà Nẵng, ngày

tháng

năm 2014

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÍ THƯ

Số:………../CN/ĐTN-ĐHBK

Lưu ý: LCĐ có thể trang trí khung tùy thích nhưng nội dung chính bên trong là
không thay đổi, kích thước 1/2 tờ giấy A4.

...
Lưu ý: LCĐ có thể trang trí khung tùy thích nhưng nội dung chính bên trong là
không thay đổi, kích thước 1/2 tờ giấy A4.
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HOCH BÁCH KHOA
GIẤY CHỨNG NHẬN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
CHỨNG NHẬN
Sinh viên:……………………….…………………………………….……………….
Lớp:……………………………………………………………………………………
Liên chi đoàn khoa:……………….…………………………………………….…….
Đã tham gia tích cực trong ………………….…………………………………..……
……………………………của LCĐ khoa………..…………………………………..
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÍ THƯ
Số:………../CN/ĐTN-ĐHBK
GIẤY CHỨNG NHẬN - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY CHỨNG NHẬN 9 10 848