Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

Đà Nẵng, ngày

tháng năm 2014

GIẤY ĐỀ NGHỊ
(V/v thành lập Câu lạc bộ………….)
Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Bách khoa.
Với mụ đích (ghi rõ mục đích muốn thành lập CLC………….)
Chúng tôi gồm có:
1. Nguyễn Văn A
sinh viên lớp:
điện thoại:
2. Nguyễn Văn B
3.
Kính đề nghị Đoàn trường Đại học Bách khoa tạo điều kiện cho phép chúng tôi được
thành lập CLB với tên gọi…………………
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường và chấp hành
nghiệm luật pháp của nhà nước.
Trong khi chờ đợi sự chấp thuân của Đoàn trường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA LIÊN CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

TM CÁC THÀNH VIÊN

KÝ TÊN

Lưu ý: Kèm theo giấy xác nhận này là:
- Kế hoạch hoạt động của CLB, Đội nhóm
- Thẻ các thành viên (Họ Tên, lớp, số thẻ sv và ảnh 3*4)
- Thu thẻ sv mang lên đoàn trường kiểm tra
- Hàng năm đều phải báo cáo và có đề nghị thay đổi BCN hoặc các thành viên. CLB nào thay
đổi BCN mà không có quyết định của Đoàn trường xem như CLB đó không còn hoạt động.

...
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
GIẤY ĐỀ NGHỊ
(V/v thành lập Câu lạc bộ………….)
Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Bách khoa.
Với mụ đích (ghi rõ mục đích muốn thành lập CLC………….)
Chúng tôi gồm có:
1. Nguyễn Văn A sinh viên lớp: điện thoại:
2. Nguyễn Văn B
3.
Kính đề nghị Đoàn trường Đại họcch khoa tạo điều kiện cho phép chúng tôi được
thành lập CLB với tên gọi…………………
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường chấp hành
nghiệm luật pháp của nhà nước.
Trong khi chờ đợi sự chấp thuân của Đoàn trường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Lưu ý: Kèm theo giấy xác nhận này là:
- Kế hoạch hoạt động của CLB, Đội nhóm
- Thẻ các thành viên (Họ Tên, lớp, số thẻ sv và ảnh 3*4)
- Thu thẻ sv mang lên đoàn trường kiểm tra
- Hàng năm đều phải báo cáo và có đề nghị thay đổi BCN hoặc các thành viên. CLB nào thay
đổi BCN mà không có quyết định của Đoàn trường xem như CLB đó không còn hoạt động.
TM CÁC THÀNH VIÊN
KÝ TÊN
XÁC NHẬN CỦA LIÊN CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
GIẤY ĐỀ NGHỊ - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ 9 10 340