Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

LCĐ KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm
2014

GIẤY ĐỀ NGHỊ
(V/v cấp giấy chứng nhận cho đoàn viên đã tham gia các hoạt động của LCĐ)
Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Bách khoa.
Để động viên, cổ vũ tinh thần cho đoàn viên đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của
đoàn trường ĐHBK nói chung và hoạt động của Liên cho đoàn nói riêng, BCH LCĐ khoa
Điện tử Viễn thông kính đề nghị Đoàn trường tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận cho các
đoàn viên (có DS kèm theo) tham gia Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên trong năm
học 2013 – 2014.
LCĐ khoa ĐTVT cam kết chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị này.
Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đoàn trường.
Trân trọng!
TM.BCH LCĐ KHOA ĐTVT
BÍ THƯ

VÕ TUẤN MINH

* Lưu ý: Kèm theo giấy đề nghị này:
LCĐ tự làm giấy chứng nhận theo mẫu của Đoàn trường

...
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
LCĐ KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm
2014
GIẤY ĐỀ NGHỊ
(V/v cấp giấy chứng nhận cho đoàn viên đã tham gia các hoạt động của LCĐ)
Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Bách khoa.
Để động viên, cổ tinh thần cho đoàn viên đã nhiều đóng góp cho hoạt động của
đoàn trường ĐHBK nói chung hoạt động của Liên cho đoàn nói riêng, BCH LCĐ khoa
Điện tử Viễn thông nh đề nghị Đoàn trường tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận cho các
đoàn viên (có DS kèm theo) tham gia Công tác Đoàn Phong trào Thanh niên trong năm
học 2013 – 2014.
LCĐ khoa ĐTVT cam kết chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị này.
Rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đoàn trường.
Trân trọng!
* Lưu ý: Kèm theo giấy đề nghị này:
LCĐ tự làm giấy chứng nhận theo mẫu của Đoàn trường
TM.BCH LCĐ KHOA ĐTVT
BÍ THƯ
VÕ TUẤN MINH
GIẤY ĐỀ NGHỊ - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ 9 10 731