Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị khiếu nại tố cáo (NS –20 – BM01)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2223 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUI TRÌNH
XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mã tài liệu: NS –20 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Giấy đề nghị
v/v khiếu nại, tố cáo...........................................

Người đề nghị:...........................................Bộ phận:......................MSNV:...........................
Số CMND:..................................do công an tỉnh.....................cấp, ngày............................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
Tạm vắng tại......................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................................
Đề nghị giải quyết vụ việc như sau:..................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Phần đề nghị:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........
QUI TRÌNH
XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Mã tài liệu: NS –20 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
Giấy đề nghị
v/v khiếu nại, tố cáo...........................................
Người đề nghị:...........................................Bộ phận:......................MSNV:...........................
Số CMND:..................................do công an tỉnh.....................cấp, ngày............................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
Tạm vắng tại......................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................................
Đề nghị giải quyết vụ việc như sau:..................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Phần đề nghị:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Lập tại................, ngày......tháng......năm……..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giấy đề nghị khiếu nại tố cáo (NS –20 – BM01) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị khiếu nại tố cáo (NS –20 – BM01) 9 10 101