Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ RA VÀO CỔNG

Được đăng lên bởi dinhluc-xdpd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Cổ phần Quảng Lực
Thị trấn Phong Điền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ RA VÀO CỔNG
Kính gửi: - Công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm
- Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm
Căn cứ hợp đồng mua bán phế liệu sắt thép, gổ số: 26 /2013/HĐMB/ĐL-QL
ngày 17/06/2013
Để đảm bảo thuận lợi công tác thu gom phế liệu trong khu vực xây dựng nhà
máy. Nay công ty cổ phần Quảng Lực có đề xuất như sau:
- Kể từ ngày 26/06/2013 công ty chúng tôi có kế hoạch thu gom phế liệu,
trong quá trình thu gom phế liệu có sử dụng các phương tiện máy móc và nhân công
như sau:
I/ Phương tiện máy móc gồm có:
- Một xe cẩu tự hành 05 tấn: Biển số đăng ký: 75H 0647
- Một máy cắt sắt sơ chế
II/ Nhân công thu gom:
- Lực lượng lao động phổ thông: 04 người
- Thợ cơ khí + vận hành máy: 03 người
Trong quá trình thu gom công ty chúng tôi đã làm đủ thủ tục vào, ra cổng
công trường về phương tiện và con người theo quy định của ban điều hành dự án
xây dựng nhà máy. (Nếu có điều gì phát sinh chúng tôi sẽ làm văn bản trình chủ đầu
tư cụ thể sau)
Trên đây là một số nội dung công ty chúng tôi đề xuất và xin trình lên chủ đầu
tư để đảm bảo an toàn trong công tác thu gom phế liệu và đúng quy chế trên công
trường theo nội dung hợp đồng hai bên đã ký kết
Xin trân trọng cám ơn!
BAN QL NM XM ĐỒNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG LỰC

...
Công ty Cổ phần Quảng Lực
Thị trấn Phong Điền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ RA VÀO CỔNG
Kính gửi: - Công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm
- Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm
Căn cứ hợp đồng mua bán phế liệu sắt thép, gổ số: 26 /2013/HĐMB/ĐL-QL
ngày 17/06/2013
Để đảm bảo thuận lợi công tác thu gom phế liệu trong khu vực xây dựng nhà
máy. Nay công ty cổ phần Quảng Lực có đề xuất như sau:
- Kể từ ngày 26/06/2013 công ty chúng tôi kế hoạch thu gom phế liệu,
trong quá trình thu gom phế liệu có sử dụng các phương tiện máy móc và nhân công
như sau:
I/ Phương tiện máy móc gồm có:
- Một xe cẩu tự hành 05 tấn: Biển số đăng ký: 75H 0647
- Một máy cắt sắt sơ chế
II/ Nhân công thu gom:
- Lực lượng lao động phổ thông: 04 người
- Thợ cơ khí + vận hành máy: 03 người
Trong quá trình thu gom công ty chúng tôi đã làm đủ thủ tục vào, ra cổng
công trường về phương tiện con người theo quy đnh của ban điều hành dự án
xây dựng nhà máy. (Nếu có điều gì phát sinh chúng tôi sẽ làm văn bản trình chủ đầu
tư cụ thể sau)
Trên đây là một số nội dung công ty chúng tôi đề xuất và xin trình n chủ đầu
để đảm bảo an toàn trong công tác thu gom phế liệu đúng quy chế trên công
trường theo nội dung hợp đồng hai bên đã ký kết
Xin trân trọng cám ơn!
BAN QL NM XM ĐỒNG LÂM CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG LỰC
GIẤY ĐỀ NGHỊ RA VÀO CỔNG - Người đăng: dinhluc-xdpd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ RA VÀO CỔNG 9 10 926