Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị tăng ca

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY

BM12b

ĐHSX-BM12b

ĐỀ XUẤT XIN TĂNG CA
Bộ phận xin tăng ca:
Ngày:
Từ:
Lý do xin tăng ca:
* Danh sách CNV xin tăng ca:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ý kiến của Trưởng khối ĐHSX:

Đến:

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Công ty, ngày
tháng
năm 200. .
Trưởng Bộ phận

Duyệt của Phòng HCTC:

Nơi nhận:
_ ĐHSX (lưu hồ sơ Khối)
_ HCTC(Lưu hồ sơ Cty)

...
CÔNG TY BM12b
ĐỀ XUẤT XIN TĂNG CA
Bộ phận xin tăng ca:
Ngày: Từ: Đến:
Lý do xin tăng ca:
* Danh sách CNV xin tăng ca:
1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50
Công ty, ngày tháng năm 200. .
Ý kiến của Trưởng khối ĐHSX: Trưởng Bộ phận
Duyệt của Phòng HCTC:
Nơi nhận:
_ HCTC(Lưu hồ sơ Cty)
ĐHSX-BM12b
_ ĐHSX (lưu hồ sơ Khối)
Giấy đề nghị tăng ca - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị tăng ca 9 10 502