Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ (Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng)

Được đăng lên bởi phongtran-ueh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BM05a/GĐN-CVTD-KHCN

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG
KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ
(Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 5 TP HCM
1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
NGƯỜI CÓ CÙNG NGHĨA VỤ TRẢ NỢ / KẾ
THỪA NGHĨA VỤ TRẢ NỢ (Nếu có)
Mối quan hệ với Khách hàng vay vốn:

KHÁCH HÀNG VAY VỐN

Ông

Vợ - chồng

Bà

Cha mẹ - con

- Họ và tên
- Ngày sinh

ĐỖ MẠNH QUANG

Anh - chị - em
PHẠM THỊ LÝ

05/06/1966

20/05/1985

- CMND/Hộ chiếu số

024233968 do CA Tp.HCM cấp ngày 22/06/2004 024233969 do CA Tp.HCM cấp ngày 09/11/2011

- Trình độ học vấn
- Tình trạng hôn nhân

- Tình trạng sở hữu
nhà ở/ BĐS

- Hộ khẩu thường trú

Khác

Đại học/trên đại học

Cao đẳng

Đại học/trên đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Dưới trung cấp

Trung cấp

Dưới trung cấp

Có gia đình

Ly dị

Có gia đình

Ly dị

Ly thân

Góa, số con: …

Ly thân

Góa, số con: …

Độc thân

Khác,……

Độc thân

Khác, ………

Nhà sở hữu riêng

Nhà đi thuê

Nhà sở hữu riêng

Nhà đi thuê

Ở với bố mẹ

Khác

Ở với bố mẹ

Khác

49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM

49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM

- Địa chỉ nơi ở hiện tại 49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM

49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM

có đăng ký tạm trú

- Thời gian lưu trú tại

10 năm

10 năm

- Điện thọai liên lạc

0982.441.441

./.

- Email

./.

./.

- Số người phụ thuộc

02

02

nơi ở hiện tại

2. CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP
- Tên đơn vị công tác
Công ty TNHH Quang Toán

Công ty TNHH Quang Toán

- Địa chỉ nơi công tác

49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM

- Loại

hình
doanh
nghiệp nơi công tác

49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM
DN/ CQ nhà nước
CTCP/TNHH

- Lĩnh vực hoạt động

DN Tư nhân/ DN
vốn nước ngoài

DN/ CQ nhà nước

Khác

DN Tư nhân/ DN
vốn nước ngoài

CTCP/TNHH

Kinh doanh máy bơm công nghiệp

Khác

Kinh doanh máy bơm công nghiệp

của đơn vị công tác

- Vị trí công tác

Cán bộ quản lý hoặc kinh doanh có đăng ký

Cán bộ quản lý hoặc kinh doanh có đăng ký

Cán bộ cấp chuyên viên

Cán bộ cấp chuyên viên

Công nhân/Lao động được đào tạo nghề

Công nhân/Lao động được đào tạo nghề

Kinh doanh tự do

Kinh doanh tự do

QUY TRÌNH
CẤP KHOẢN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
THEO MÔ HÌNH TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2 ĐIỀU CHỈNH

Mã số: QT35.29.I/BM05a/GĐN-CVTD/KHCN

Lần sửa đổi: 00

Trang: 1 | 5
Ngày sửa đổi:

BM05a/GĐN-CVTD-KHCN
Lao động thời vụ/ Thất nghiệp/ Nghỉ hưu

- Thâm niên trong nghề

10 năm

- Thời gian làm công

7 năm

việc hiện tại

- Hình thức trả lương

- Hợp đồng lao động

Lao động thời vụ/ Thất nghiệp/ Nghỉ hưu

Qua tài khoản...
BM05a/GĐN-CVTD-KHCN
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG
KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ
(Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 5 TP HCM
1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG VAY VỐN
NGƯỜI CÓ CÙNG NGHĨA VỤ TRẢ NỢ / KẾ
THỪA NGHĨA VỤ TRẢ NỢ (Nếu có)
Ông
Mối quan hệ với Khách hàng vay vốn:
Vợ - chồng Cha mẹ - con
Anh - chị - em Khác
- Họ và tên
ĐỖ MẠNH QUANG PHẠM THỊ LÝ
- Ngày sinh
05/06/1966 20/05/1985
- CMND/Hộ chiếu số
024233968 do CA Tp.HCM cấp ngày 22/06/2004 024233969 do CA Tp.HCM cấp ngày 09/11/2011
- Trình độ học vấn
Đại học/trên đại học Cao đẳng
Trung cấp Dưới trung cấp
Đại học/trên đại học Cao đẳng
Trung cấp Dưới trung cấp
- Tình trạng hôn nhân
Có gia đình Ly dị
Ly thân Góa, số con: …
Độc thân Khác,……
Có gia đình Ly dị
Ly thân Góa, số con: …
Độc thân Khác, ………
- Tình trạng sở hữu
nhà ở/ BĐS
Nhà sở hữu riêng Nhà đi thuê
Ở với bố mẹ Khác
Nhà sở hữu riêng Nhà đi thuê
Ở với bố mẹ Khác
- Hộ khẩu thường trú
49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM 49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM
- Địa chỉ nơi hiện tại
có đăng ký tạm trú
49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM 49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM
- Thời gian lưu trú tại
nơi ở hiện tại
10 năm 10 năm
- Điện thọai liên lạc
0982.441.441 ./.
- Email
./. ./.
- Số người phụ thuộc
02 02
2. CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP
- Tên đơn vị công tác
Công ty TNHH Quang Toán Công ty TNHH Quang Toán
- Địa chỉ nơi công tác
49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM 49 Vạn Kiếp P.13, Q.5, TP HCM
- Loại hình doanh
nghiệp nơi công tác
DN/ CQ nhà nước
CTCP/TNHH
DN Tư nhân/ DN
vốn nước ngoài
Khác
DN/ CQ nhà nước
CTCP/TNHH
DN Tư nhân/ DN
vốn nước ngoài
Khác
- Lĩnh vực hoạt động
của đơn vị công tác
Kinh doanh máy bơm công nghiệp Kinh doanh máy bơm công nghiệp
- Vị trí công tác
Cán bộ quản lý hoặc kinh doanh có đăng ký
Cán bộ cấp chuyên viên
Công nhân/Lao động được đào tạo nghề
Kinh doanh tự do
Cán bộ quản lý hoặc kinh doanh có đăng ký
Cán bộ cấp chuyên viên
Công nhân/Lao động được đào tạo nghề
Kinh doanh tự do
QUY TRÌNH
Mã số: QT35.29.I/BM05a/GĐN-CVTD/KHCN
Trang: 1 | 5
CẤP KHOẢN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
THEO MÔ HÌNH TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2 ĐIỀU CHỈNH
Lần sửa đổi: 00 Ngày sửa đổi:
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ (Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng) - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ (Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng) - Người đăng: phongtran-ueh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ (Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng) 9 10 75