Ktl-icon-tai-lieu

Giấy đề nghị

Được đăng lên bởi thanhcong752000@gmail.com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG LONG AN
LICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
********

-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Kính gửi : Ban Giám Đốc …..sai chính tả nhiều quá đi….
Nhằm hổ trợ phòng kỹ thuật, đồng thời hổ trợ các phân xưởng triển
khai tole. Tổ công nghệ hiện giờ 07 người được trang bị hai máy vi tính
nhưng chỉ sử dụng được 01 máy, nhân viên tổ công nghệ phải sử dụng máy
cá nhân. Nay tổ công nghệ đề nghị trang bị thêm 02 máy vi tính. Với tính
chất công việc máy vi tính phải đảm bảo chạy được các pần mềm sau: Pro
Engineer, Autodesk Inventor Profersional 2012, solid Works. Nay kính
mong ban giám đốc xem xét.
Bến lức, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Ban giám đốc

Người lập

Dương Tấn Hải

...
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ KHÍ XÂY DỰNG LONG AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
LICO ********
-------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Kính gửi : Ban Giám Đốc …..sai chính tả nhiều quá đi….
Nhằm hổ trợ phòng kỹ thuật, đồng thời hổ trợ các phân xưởng triển
khai tole. Tổ công nghệ hiện giờ 07 người được trang bị hai máy vi tính
nhưng chỉ sử dụng được 01 máy, nhân viên tổ công nghệ phải sử dụng máy
cá nhân. Nay tổ công nghệ đề nghị trang bị thêm 02 máy vi tính. Với tính
chất công việc máy vi tính phải đảm bảo chạy được các pần mềm sau: Pro
Engineer, Autodesk Inventor Profersional 2012, solid Works. Nay kính
mong ban giám đốc xem xét.
Bến lức, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Ban giám đốc Người lập
Dương Tấn Hải
Giấy đề nghị - Người đăng: thanhcong752000@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy đề nghị 9 10 965