Ktl-icon-tai-lieu

Giấy giới thiệu chuyển trường

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ............................................................................
Hiệu trưởng Trường...........................................................................................................
Em:.....................................................................................................................................
Ngày sinh:..........................................................................................................................
Nơi sinh: ............................................................................................................................
Là học sinh lớp ..........................năm học..............................của Trường chúng tôi.
Nay chuyển đến Trường THPT ......................................................................................
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ..............................................được học tại Quý
trường.
Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.
…………, ngày …….tháng …….năm 20…
HIỆU TRƯỞNG

...
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ............................................................................
Hiệu trưởng Trường...........................................................................................................
Em:.....................................................................................................................................
Ngày sinh:..........................................................................................................................
Nơi sinh: ............................................................................................................................
học sinh lớp ..........................năm học..............................của Trường chúng tôi.
Nay chuyển đến Trường THPT ......................................................................................
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ..............................................được học tại Quý
trường.
do: Theo nguyện vọng gia đình.
…………, ngày …….tháng …….năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
Giấy giới thiệu chuyển trường - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy giới thiệu chuyển trường 9 10 989