Ktl-icon-tai-lieu

Giấy khai xóa sổ đăng ký xe

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 03
BH theo Thông tư số 01/2007/TT
BCA(C11)
ngày 02 tháng 01 năm 2007

GIẤY KHAI XÓA SỔ ĐĂNG KÝ XE
XE: .........................

BIỂN SỐ: ..........................

Họ tên chủ xe :...........................................................................................................................
Nơi thường trú :
......................................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .................................... cấp ngày ...... / ...... / ......... tại:............................
Xin xóa sổ đăng ký xe: ................................................................................................................
Nhãn hiệu:...................................................... Số loại: ................................................................
Loại xe: ......................................................... Màu sơn: .............................................................
Số máy: ......................................................... Số khung: ............................................................
Lý
do
xin
xóa
sổ:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký (1): .......................................................................................................
Xóa sổ đăng ký, thu lại biển số, giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe trên và cấp giấy
chứng nhận đã xoá sổ đăng ký.
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1()

Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở tỉnh, TP ghi Phòng CSGT....
ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện....

........... ngày ........ tháng ......... năm ..........
CHỦ XE

...
Mẫu 03
BH theo Thông tư số 01/2007/TT
BCA(C11)
ngày 02 tháng 01 năm 2007
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY KHAI XÓA SỔ ĐĂNG KÝ XE
XE: ......................... BIỂN SỐ: ..........................
Họ tên chủ xe :...........................................................................................................................
Nơi thường trú :
......................................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .................................... cấp ngày ...... / ...... / ......... tại:............................
Xin xóa sổ đăng ký xe: ................................................................................................................
Nhãn hiệu:...................................................... Số loại: ................................................................
Loại xe: .........................................................u sơn: .............................................................
Số máy: ......................................................... Số khung: ............................................................
do xin xóa sổ:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Đề nghị cơ quan đăng ký (
1
): .......................................................................................................
Xóa sổ đăng ký, thu lại biển số, giấy chứng nhận đăng chiếc xe trên cấp giấy
chứng nhận đã xoá sổ đăng ký.
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ........... ngày ........ tháng ......... năm ..........
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỦ XE
1
() Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở tỉnh, TP ghi Phòng CSGT....
ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện....
Giấy khai xóa sổ đăng ký xe - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy khai xóa sổ đăng ký xe 9 10 678