Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY KHEN

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHĐN

Tặng

GIẤY KHEN
Sinh viên: NGUYỄN VĂN A

Lớp: 06CDT1

Liên chi đoàn khoa: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Đạt thành tích xuất sắc trong ……………………………………………..……
………………………………………………..…………………………………..
Đà Nẵng, ngày

tháng

năm 2014

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÍ THƯ

Số:…………….-KT/ĐTN-ĐHBK

Lưu ý: LCĐ có thể trang trí khung tùy thích nhưng nội dung chính bên trong là không thay đổi, kích thước bằng tờ giấy A4.

...
Lưu ý: LCĐ có thể trang trí khung tùy thích nhưng nội dung chính bên trong là không thay đổi, kích thước bằng tờ giấy A4.
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHĐN
Tặng
GIẤY KHEN
Sinh viên: NGUYỄN VĂN A Lớp: 06CDT1
Liên chi đoàn khoa: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Đạt thành tích xuất sắc trong ……………………………………………..……
………………………………………………..…………………………………..
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÍ THƯ
Số:…………….-KT/ĐTN-ĐHBK
GIẤY KHEN - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY KHEN 9 10 24