Ktl-icon-tai-lieu

giấy mời họp phụ huynh

Được đăng lên bởi SHED
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 6779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tập thể lớp 11 Toán xin trân trọng kính mời:
Bác NGUYỄN ĐỨC KHÁNH, Hội trưởng hội phụ huynh lớp.
Tới dự: BUỔI SINH HOẠT LỚP CỦA TẬP THỂ LỚP 11 TOÁN
Nội dung:ThÔNG BÁO KẾT QUẢ HẠNH KIỂM THÁNG 1 NĂM 2013
Thời gian – Địa điểm: Vào 1100 ngày 02/02/2013 – Tại lớp 11TOÁN
Trân trọng kính mời Bác./.
Thay mặt lớp
Lớp trưởng
Lưu Thúy Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Trường THPT Trường Chinh trân trọng kính mời:
Phụ huynh em :

……………………………………………

Lớp: 11C3

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2011 - 2012
Nội dung: Thông báo tình hình, nhiệm vụ, … năm học 2011 – 2012
Thời gian – Địa điểm: Vào 7h30’ ngày 28/08/2011 – Tại lớp 11C3
Nhân cơ, ngày 27 tháng 08 năm 2011
GVCN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
GIẤY MỜI
Tập thể lớp 11 Toán xin trân trọng kính mời:
Bác NGUYỄN ĐỨC KHÁNH, Hội trưởng hội phụ huynh lớp.
Tới dự: BUỔI SINH HOẠT LỚP CỦA TẬP THỂ LỚP 11 TOÁN
Nội dung:ThÔNG BÁO KẾT QUẢ HẠNH KIỂM THÁNG 1 NĂM 2013
Thời gian – Địa điểm: Vào 1100 ngày 02/02/2013 – Tại lớp 11TOÁN
Trân trọng kính mời Bác./.
Thay mặt lớp
Lớp trưởng
Lưu Thúy Hạnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
GIẤY MỜI
Trường THPT Trường Chinh trân trọng kính mời:
Phụ huynh em : …………………………………………… Lớp: 11C3
Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2011 - 2012
Nội dung: Thông báo tình hình, nhiệm vụ, … năm học 2011 – 2012
Thời gian – Địa điểm: Vào 7h30’ ngày 28/08/2011 – Tại lớp 11C3
Nhân cơ, ngày 27 tháng 08 năm 2011
GVCN
giấy mời họp phụ huynh - Người đăng: SHED
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giấy mời họp phụ huynh 9 10 544