Ktl-icon-tai-lieu

giấy mời họp phụ huynh

Được đăng lên bởi SHED
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tập thể lớp 11 Toán xin trân trọng kính mời:
Bác NGUYỄN ĐỨC KHÁNH, Hội trưởng hội phụ huynh lớp.
Tới dự: BUỔI SINH HOẠT LỚP CỦA TẬP THỂ LỚP 11 TOÁN
Nội dung:ThÔNG BÁO KẾT QUẢ HẠNH KIỂM THÁNG 1 NĂM 2013
Thời gian – Địa điểm: Vào 1100 ngày 02/02/2013 – Tại lớp 11TOÁN
Trân trọng kính mời Bác./.
Thay mặt lớp
Lớp trưởng
Lưu Thúy Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Trường THPT Trường Chinh trân trọng kính mời:
Phụ huynh em :

……………………………………………

Lớp: 11C3

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2011 - 2012
Nội dung: Thông báo tình hình, nhiệm vụ, … năm học 2011 – 2012
Thời gian – Địa điểm: Vào 7h30’ ngày 28/08/2011 – Tại lớp 11C3
Nhân cơ, ngày 27 tháng 08 năm 2011
GVCN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
GIẤY MỜI
Tập thể lớp 11 Toán xin trân trọng kính mời:
Bác NGUYỄN ĐỨC KHÁNH, Hội trưởng hội phụ huynh lớp.
Tới dự: BUỔI SINH HOẠT LỚP CỦA TẬP THỂ LỚP 11 TOÁN
Nội dung:ThÔNG BÁO KẾT QUẢ HẠNH KIỂM THÁNG 1 NĂM 2013
Thời gian – Địa điểm: Vào 1100 ngày 02/02/2013 – Tại lớp 11TOÁN
Trân trọng kính mời Bác./.
Thay mặt lớp
Lớp trưởng
Lưu Thúy Hạnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
GIẤY MỜI
Trường THPT Trường Chinh trân trọng kính mời:
Phụ huynh em : …………………………………………… Lớp: 11C3
Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2011 - 2012
Nội dung: Thông báo tình hình, nhiệm vụ, … năm học 2011 – 2012
Thời gian – Địa điểm: Vào 7h30’ ngày 28/08/2011 – Tại lớp 11C3
Nhân cơ, ngày 27 tháng 08 năm 2011
GVCN
Nếu xem trực tuyến bị lỗi, bạn có thể tải về máy để xem.

giấy mời họp phụ huynh - Người đăng: SHED
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giấy mời họp phụ huynh 9 10 966