Ktl-icon-tai-lieu

Giấy mời tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường

Được đăng lên bởi duc-maduc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHONG NIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 20 tháng 01 năm 2013

GIẤY MỜI
Kính gửi : Ông ( Bà)
Công tác tại :
Chức vụ :
Email :
Số ĐT :
Được sự đồng ý của hiệu trường Đại học Phong Niên. Chúng tôi trân trọng
kính mời ông ( bà) tới dự họp bàn về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày
thành lập trường
Thời gian vào hồi 7h30’ ngày 24 tháng 01 năm 2013
Địa điểm, tại Hội trường lớn trường đại học Phong Niên
Đề nghị ông bà thu xếp công việc đến dự họp đúng thời gian quy định
Lưu ý : Khi đi ông ( bà ) nhớ mang theo giấy mời này và CMTND
- Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VTHC

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC

Vương Ngọc Khánh

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHONG NIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 20 tháng 01 năm 2013
GIẤY MỜI
Kính gửi : Ông ( Bà)
Công tác tại : Chức vụ :
Email : Số ĐT :
Được sự đồng ý của hiệu trường Đại học Phong Niên. Chúng tôi trân trọng
kính mời ông ( bà) tới dự họp bàn về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày
thành lập trường
Thời gian vào hồi 7h30’ ngày 24 tháng 01 năm 2013
Địa điểm, tại Hội trường lớn trường đại học Phong Niên
Đề nghị ông bà thu xếp công việc đến dự họp đúng thời gian quy định
Lưu ý : Khi đi ông ( bà ) nhớ mang theo giấy mời này và CMTND
- Nơi nhận TL.HIỆU TRƯỞNG
- Như trên TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC
- Lưu VTHC
Vương Ngọc Khánh
Giấy mời tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường - Người đăng: duc-maduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy mời tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường 9 10 481