Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY RA VIỆN

Được đăng lên bởi anhnghivt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 14973 lần   |   Lượt tải: 52 lần
SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐK
TỈNH PHÚ THỌ
Trung Tâm KCB-CLC
T9

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

MS: 01/BV-01
Số lưu trữ: 14CLCT9000181
Mã BN: BN000092846

GIẤY RA VIỆN

- Họ tên người bệnh: TRIỆU THỊ PHÚ
Năm sinh: 1946 Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh
Nghề nghiệp: Hưu trí.
- BHYT giá trị từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 Số thẻ:
HT 5 2 5 000
0202381
- Địa chỉ:: Phường Tân Dân, TP. Việt Trì,
Dữu
Phúlâu
thọviệt
- tân
trìdân việt trì
- Vào viện lúc: 08 giờ 45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2014
- Ra viện lúc: 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2014
- Chẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn IV.
- Tình trạng người bệnh: Tạm ổn định
- Phương pháp điều trị: Kháng sinh, truyền dịch, hạ áp, dinh dưỡng não, sinh tố.
- Lời dặn của thầy thuốc: Dùng thuốc theo đơn.
17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2014

TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ

17 giờ 00 phút ngày 15 thắng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

...
MS: 01/BV-01
Số lưu trữ: 14CLCT9000181
Mã BN: BN000092846
GIẤY RA VIỆN
- Họ tên người bệnh: TRIỆU THỊ PHÚ Năm sinh: 1946 Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Hưu trí.
- BHYT giá trị từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 Số thẻ: HT 5 2 5 000 0202381
- Địa chỉ:
: Phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú thọ - tân dân việt trì
Dữu lâu việt trì
- Vào viện lúc: 08 giờ 45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2014
- Ra viện lúc: 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2014
- Chẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn IV.
- Tình trạng người bệnh: Tạm ổn định
- Phương pháp điều trị: Kháng sinh, truyền dịch, hạ áp, dinh dưỡng não, sinh tố.
- Lời dặn của thầy thuốc: Dùng thuốc theo đơn.
17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2014 17 giờ 00 phút ngày 15 thắng 04 năm 2014
TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐK
TỈNH PHÚ THỌ
Trung Tâm KCB-CLC
T9
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------
GIẤY RA VIỆN - Trang 2
GIẤY RA VIỆN - Người đăng: anhnghivt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY RA VIỆN 9 10 184