Ktl-icon-tai-lieu

Giấy thông báo

Được đăng lên bởi Hoangan Vu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT TIỀN HẢI
TRƯỜNG THCS NAM HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY THÔNG BÁO
Kính gửi: Ông (Bà)……………………………………………..
Là phụ huynh của học sinh:………………………………….. Lớp:……..
Trường THCS Nam Hải xin vui mừng thông báo đến Ông (Bà) kết quả thi giải
Tiếng Anh trên mạng Internet vongft hi cấp huyện năm học 2014 – 2015 của em
……………………………………như sau:
- Tổng thời gian làm bài:……………
- Tổng số điểm:………….. Xếp thứ:……/…….toàn huyện.
Căn cứ vào kết quả, phòng GD – ĐT Tiền Hải đã chọn em ................... vào đội
tuyển của huyện tham dự kỳ thi giải tiếng Anh trên mạng Internet vòng thi cấp Tỉnh
vào ngày 07/3/2015, địa điểm tại trường 14/10 huyện Tiền Hải.
Vậy nhà trường xin thông báo và chúc mừng gia đình Ông (Bà). Rất mong trong
thời gian còn lại Ông (Bà) tiếp tục động viên và tạo điều kiện để các em được ôn
luyện và tập trung tốt nhất cho kỳ thi.
Nam Hải, ngày …….tháng……năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

...
PHÒNG GD – ĐT TIỀN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NAM HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY THÔNG BÁO
Kính gửi: Ông (Bà)……………………………………………..
Là phụ huynh của học sinh:………………………………….. Lớp:……..
Trường THCS Nam Hải xin vui mừng thông báo đến Ông (Bà) kết quả thi giải
Tiếng Anh trên mạng Internet vongft hi cấp huyện năm học 2014 – 2015 của em
……………………………………như sau:
- Tổng thời gian làm bài:……………
- Tổng số điểm:………….. Xếp thứ:……/…….toàn huyện.
Căn cứ vào kết quả, phòng GD – ĐT Tiền Hải đã chọn em ................... vào đội
tuyển của huyện tham dự kỳ thi giải tiếng Anh trên mạng Internet vòng thi cấp Tỉnh
vào ngày 07/3/2015, địa điểm tại trường 14/10 huyện Tiền Hải.
Vậy nhà trường xin thông báo và chúc mừng gia đình Ông (Bà). Rất mong trong
thời gian còn lại Ông (Bà) tiếp tục động viên và tạo điều kiện để các em được ôn
luyện và tập trung tốt nhất cho kỳ thi.
Nam Hải, ngày …….tháng……năm 2015
HIỆU TRƯỞNG
Giấy thông báo - Người đăng: Hoangan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy thông báo 9 10 146