Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Đà Nẵng, ngày

tháng năm 2014

GIẤY XÁC NHẬN
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN:

Đồng chí: Nguyễn Văn A
Đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn: 09X1A
Liên chi đoàn khoa: Xây dựng Dân dụng & CN
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2013-2014
Đồng chí A đã có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động đoàn của Đoàn trường Đại học
Bách khoa (nếu có nhiều thành tích thì liệt kê đầy đủ)

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK

Bí thư

...
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
GIẤY XÁC NHẬN
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN:
Đồng chí: Nguyễn Văn A
Đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn: 09X1A
Liên chi đoàn khoa: Xây dựng Dân dụng & CN
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2013-2014
Đồng chí A đã có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động đoàn của Đoàn trường Đại học
Bách khoa (nếu có nhiều thành tích thì liệt kê đầy đủ)
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK
Bí thư
GIẤY XÁC NHẬN - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN 9 10 558