Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐÒAN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 1 năm 2013

GIẤY XÁC NHẬN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN:

Đồng chí Ngô Phương là cán bộ giảng dạy thuộc khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách
Khoa, Đại học Đà Nẵng. Trong quá trình công tác tại khoa Kiến trúc, đồng chí Phương
nguyên là Bí thư Liên Chi Đoàn khoa Kiến trúc nhiệm kỳ 2012-2013. Trong nhiệm kỳ của
mình. đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đoàn trường giao phó. Bên cạnh đó đồng chí
đã tham gia tích cực vào Chiến dịch tình nguyện hè 2012 tại huyện Tây Giang, Quảng Nam.
Đồng chí Phương là tác giả phương án thiết kế công viên Thanh Niên (đã được xây dựng)
do Đoàn trường Đại học Bách khoa chủ trì.
Đoàn trường Đại học Bách khoa xác nhận đồng chí Phương đã có những đóng góp
nêu trên để tạo thuận lợi cho đồng chí Phương bổ sung vào hồ sơ xin học bổng trong thời
gian sắp đến.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK

Bí thư

...
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÒAN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 1 năm 2013
GIẤY XÁC NHẬN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN:
Đồng chí Ngô Phương là cán bộ giảng dạy thuộc khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách
Khoa, Đại học Đà Nẵng. Trong quá trình công tác tại khoa Kiến trúc, đồng chí Phương
nguyên Bí thư Liên Chi Đoàn khoa Kiến trúc nhiệm kỳ 2012-2013. Trong nhiệm k của
mình. đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đoàn trường giao phó. Bên cạnh đó đồng chí
đã tham gia tích cực vào Chiến dịch tình nguyện hè 2012 tại huyện Tây Giang, Quảng Nam.
Đồng c Phương tác giả phương án thiết kế công viên Thanh Niên (đã được xây dựng)
do Đoàn trường Đại học Bách khoa chủ trì.
Đoàn trường Đại học Bách khoa xác nhận đồng chí Phương đã những đóng góp
nêu trên để tạo thuận lợi cho đồng chí Phương bổ sung vào hồ xin học bổng trong thời
gian sắp đến.
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK
thư
GIẤY XÁC NHẬN - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN 9 10 966