Ktl-icon-tai-lieu

giúp mình với các bạn ơi

Được đăng lên bởi Ông Phước Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chào tất cả các thành viên mình dang di thực tập và tại công ty áp dụng hình thức nhật kí chứng từ ,theo lí
thuyết đã học thì có phần bảng kê cho các tài khoản liên quan đén phần mình thực tập đề tài "bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh" khi hỏi chị kế toán chị nói ở công ty chỉ lên bảng kê cho hai tài khoản 111 và
tk 112 quá trình xin tài liệu minh lại thấy có bảng kê của các tài khoản 641,tk642,tk627 .Vậy các thành viên
trên diễn dàn có thể giải thích vì sao lại có các bảng kê đó nữa, chứ không phaỉ chỉ có dùng cho 2tk 111và
112 không .

...
Chào tất cả các thành viên mình dang di thực tập và tại công ty áp dụng hình thức nhật kí chứng từ ,theo lí
thuyết đã học thì có phần bảng kê cho các tài khoản liên quan đén phần mình thực tập đề tài "bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh" khi hỏi chị kế toán chị nói ở công ty chỉ lên bảng kê cho hai tài khoản 111 và
tk 112 quá trình xin tài liệu minh lại thấy có bảng kê của các tài khoản 641,tk642,tk627 .Vậy các thành viên
trên diễn dàn có thể giải thích vì sao lại có các bảng kê đó nữa, chứ không phaỉ chỉ có dùng cho 2tk 111và
112 không .
giúp mình với các bạn ơi - Người đăng: Ông Phước Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giúp mình với các bạn ơi 9 10 395