Ktl-icon-tai-lieu

Gói E-news advance.docx

Được đăng lên bởi congchinhqn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GÓI WEBSITE TIN TỨC, GIỚI THIỆU NÂNG CAO

E- NEWS ADVANCE
Gói website này dành cho các khách hàng muốn quảng bá thương hiệu một cách
chuyên nghiệp, là cầu nối vững chắc với khách hàng. Hay một đơn vị muốn thành lập
một trang báo điện tử.
Gói E-News Advance = Gói E - news Standard + một số chức năng nâng cao như:
Module / Chức năng

Tính năng tăng thêm

Giá trị

Cấp chuyên mục

không giới hạn

Mở rộng không giới hạn,
giúp khách hàng tùy chỉnh
cấu trúc danh mục dễ dàng

Thăm dò ý kiến

Tạo bản thăm dò ý kiến
đánh giá, góp ý của người
dùng

Nắm được nhu cầu và ý
kiến khách hàng từ đó có
những thay đổi hợp lý.

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm đa mục đích

Giúp người dùng dễ tìm,
tìm chính xác nội dung
mong muốn.

Album ảnh

Tùy chỉnh album ảnh

Giúp quảng bá công ty một
cách trực quan, sinh động
thông qua ảnh.

Video Clip

Quản lý video trên site.

Giúp quảng bá công ty một
cách trực quan, sinh động
thông qua video.

Tuyển dụng

Chức năng tuyển dụng
(form): tạo hồ sơ nghề
nghiệp, đăng ký tuyển
dụng

Đăng tin tuyển dụng và tiếp
nhận hồ sơ ứng tuyển một
cách trực tiếp không phải
qua một site trung gian.

RSS

Chức năng đọc tin trên
thiết bị di động (tương tự
tuoitre.vn)

Hỗ trợ đọc tin tức từ site
một cách tối ưu cho người
dùng.

NewsLetter

Gửi bản tin mới hằng ngày
cho người dùng đã đăng ký

Duy trì mối liên kết giữa
công ty và khách hàng.

...
GÓI WEBSITE TIN TỨC, GIỚI THIỆU NÂNG CAO
E- NEWS ADVANCE
Gói website này dành cho các khách hàng muốn quảng bá thương hiệu một cách
chuyên nghiệp, là cầu nối vững chắc với khách hàng. Hay một đơn vị muốn thành lập
một trang báo điện tử.
Gói E-News Advance = Gói E - news Standard + một số chức năng nâng cao như:
Module / Chức năng Tính năng tăng thêm Giá trị
Cấp chuyên mục không giới hạn Mở rộng không giới hạn,
giúp khách hàng tùy chỉnh
cấu trúc danh mục dễ dàng
Thăm dò ý kiến Tạo bản thăm dò ý kiến
đánh giá, góp ý của người
dùng
Nắm được nhu cầu và ý
kiến khách hàng từ đó có
những thay đổi hợp lý.
Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm đa mục đích Giúp người dùng dễ tìm,
tìm chính xác nội dung
mong muốn.
Album ảnh Tùy chỉnh album ảnh Giúp quảng bá công ty một
cách trực quan, sinh động
thông qua ảnh.
Video Clip Quản lý video trên site. Giúp quảng bá công ty một
cách trực quan, sinh động
thông qua video.
Tuyển dụng Chức năng tuyển dụng
(form): tạo hồ sơ nghề
nghiệp, đăng ký tuyển
dụng
Đăng tin tuyển dụng và tiếp
nhận hồ sơ ứng tuyển một
cách trực tiếp không phải
qua một site trung gian.
RSS Chức năng đọc tin trên
thiết bị di động (tương tự
tuoitre.vn)
Hỗ trợ đọc tin tức từ site
một cách tối ưu cho người
dùng.
NewsLetter Gửi bản tin mới hằng ngày
cho người dùng đã đăng ký
Duy trì mối liên kết giữa
công ty và khách hàng.
Gói E-news advance.docx - Trang 2
Gói E-news advance.docx - Người đăng: congchinhqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gói E-news advance.docx 9 10 359