Ktl-icon-tai-lieu

HĐ mua bán hàng hóa Mẫu

Được đăng lên bởi daoanhtu79
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ HÀNG HÓA
Số:……. /2015/HĐTH/………
Căn cứ
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Nhu cầu và khả năng của hai Bên.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2015 tại văn phòng công ty Luật TNHH Goodtime, 44
Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi gồm:
Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC AN PHÁT
Địa chỉ
: Số 269 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
Điện thoại
: 04.3563 7003
Fax: 04.3564 0932
Mã số thuế
: 0101468933
Số tài khoản
: 13856879
Mở tại
: Thương mại Cổ phần Á Châu Hà Nội
Đại diện
: Bà Lê Thị Hương Giang
Chức vụ
: Giám đốc
Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):
Ông
: Đào Anh Tú
Sinh ngày
: 09/4/1978
Chứng minh nhân dân số
: 012495383 cấp ngày 29/7/2010 tại Công an Thành phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú
: Tổ 35, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Cùng vợ là bà
: Nguyễn Thị Thúy Nga
Sinh ngày
: 26/9/1980
Chứng minh nhân dân số
: 0111045678 cấp ngày 5/8/2015 tại Công an Thành Phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú
: 183 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê và mua bán hàng hóa với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
HÀNG HÓA THUÊ
Mô tả cụ thể các chi tiết về hàng hóa thuê và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền
sử dụng, quyền thuê của Bên A đối với hàng hóa thuê.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐIỀU 2
THỜI HẠN THUÊ
Thời hạn thuê hàng hóa nêu trên là .………….., kể từ ngày ………………...
ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ

Bên B sử dụng hàng hóa thuê nêu trên vào mục đích: ………………………
……………………………………………………………….…………………..
ĐIỀU 4
GIÁ THUÊ TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Giá thuê hàng hóa nêu trên là: .……………………………………………. (bằng
chữ………………………………………………………………………………………………….)
2. Phương thức thanh toán như sau: .………………………………………
.......................................................................................................................................................
3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trá...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG THUÊ HÀNG HÓA
Số:……. /2015/HĐTH/………
Căn cứ
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Nhu cầu và khả năng của hai Bên.
Hôm nay, ngày tháng …… năm 2015 tại văn phòng công ty Luật TNHH Goodtime, 44
Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi gồm:
Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC AN PHÁT
Địa chỉ : Số 269 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 04.3563 7003 Fax: 04.3564 0932
Mã số thuế : 0101468933
Số tài khoản : 13856879
Mở tại : Thương mại Cổ phần Á Châu Hà Nội
Đại diện : Bà Lê Thị Hương Giang
Chức vụ : Giám đốc
Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):
Ông : Đào Anh Tú
Sinh ngày : 09/4/1978
Chứng minh nhân dân số : 012495383 cấp ngày 29/7/2010 tại Công an Thành phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : Tổ 35, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Cùng vợ là bà : Nguyễn Thị Thúy Nga
Sinh ngày : 26/9/1980
Chứng minh nhân dân số : 0111045678 cấp ngày 5/8/2015 tại Công an Thành Phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : 183 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê và mua bán hàng hóa với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
HÀNG HÓA THUÊ
tcthể các chi tiết vhàng hóa thuê và giấy tchứng minh quyền shữu, quyền
sử dụng, quyền thuê của Bên A đối với hàng hóa thuê.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐIỀU 2
THỜI HẠN THUÊ
Thời hạn thuê hàng hóa nêu trên là .………….., kể từ ngày ………………...
ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ
HĐ mua bán hàng hóa Mẫu - Trang 2
HĐ mua bán hàng hóa Mẫu - Người đăng: daoanhtu79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HĐ mua bán hàng hóa Mẫu 9 10 226